Nytt virus drabbar laxfiskar i Föglö

IHN-viruset kan i värsta fall smitta andra fiskarter som till exempel lax och gädda, men är ofarligt för människan.

Livsmedelsverket varnar för ett smittsamt IHN-virus som har drabbat en åländsk fiskodling. Viruset kan smitta andra fiskarter som till exempel lax och gädda.
28.05.2021 12:50
Ett smittsamt IHN-virus har upptäckts bland regnbåge på en åländsk fiskodlingsanläggning. Smittan härstammar från två danska fiskodlingsanläggningar, från vilka fiskar har levererats till två platser på Åland under våren, uppger Livsmedelsverket.
IHN-viruset orsakar så kallad hematopoietisk nekros, vilket leder till att fiskarna blir slöa och kan börja simma i spiraler. Till symtomen hör bland annat organförändringar och muskelblödningar. Viruset sprids inte till människor och den virusdrabbade fisken kan ätas normalt.
Livsmedelsverket inför nu restriktioner för att hindra att smittan sprider sig. Förflyttningar av levande fiskar från det område som har drabbats ska bland annat begränsas.
– Det drabbade området ligger i Föglö. Restriktionszonen omspänner en radie på 10 kilometer. Vi går ut med kartor på området senare under dagen, säger enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu på Livsmedelsverket
På grund av en annan fisksjukdom som har påträffats på Åland är det fortfarande förbjudet att förflytta levande eller orensad fisk från Åland till annan ort i Finland.
Livsmedelsverket uppmanar alla aktörer i branschen att tills vidare undvika införsel av levande fiskodlingsfiskar från Danmark för att förhindra att IHN-viruset sprider sig.
IHN-viruset kan i värsta fall smitta andra fiskarter som till exempel lax och gädda. Det finns inga läkemedel mot viruset. Livsmedelsverket rekommenderar att alla som fiskar i restriktionszonen desinficerar sina fiskeredskap.
IHN-viruset påträffades första gången i Finland 2017.

ANDRA LÄSER