Startup Refugees aktiverar flyktingar

Om ett företag i Uleåborg behöver en kodare som kan arabiska, då kan Startup Refugees ordna det. Startup Refugees är en organisation med ett nätverk av flyktingar som har yrkeskunskaper samt företag, utbildningar och organisationer som bidrar med stöd, utbildning och arbete.

Verksamhetsledare Camilla Naatus, projektchef Elisa Vepsäläinen samt chefen för affärsprogrammet, Mustafa Abdulameer, hjälper flyktingar in på den finländska arbetsmarknaden.
22.02.2018 06:00
– Startup Refugees är en möjlighet för en flykting som ligger på sängen i en flyktingförläggning och bara väntar, det är ett sätt att få jobb, säger Mustafa Abdulameer, 24 år. Han är chef för affärsprogrammet vid Startup Refugees men var tidigare just en sådan flykting som bara väntade.
Han läste om Startup Refugees på Facebook och när han träffade Camilla Naatus, verksamhetsledare vid Startup Refugees, presenterade han sig och frågade om han kunde hjälpa till.
– Nu är han en nyckelperson hos oss, säger Naatus.
Mustafa Abdulameer kommer från Irak och talar god engelska. Han har studerat till ingenjör men arbetat som marknadsförare och försäljare vid medicinföretaget Novartis. Genom Startup Refugees kunde han delta i nätverk, besöka affärsbegivenheter, få hjälp med sin cv, träffa en karriärcoach och delta i utbildningen vid en handelshögskola. Han hade också tre korta jobb.
– Det hjälpte mig se hur jag klarade det och gav mig en arbetserfarenhet som jag nu har nytta av, säger Abdulameer.
Startup Refugees startade år 2015 på initiativ av Riku Rantala och Tuomas ”Tunna” Milonoff som står bakom tv-programmet Madventures.
– Vi tyckte att det skulle vara till allas fördel om vi kan få flyktingar att börja jobba så fort som möjligt då de kommit hit. Vi skickade ut en kallelse i vårt nätverk och plötsligt såg vi att det fanns många som tänkte som vi. I dag kan vi säga att verksamheten lyckats, många har fått jobb, säger Riku Rantala.

Nytt liv

När Camilla Naatus började 2015 var hon ensam i organisationen. Det var det året flyktingvågen vällde in i Finland.
– Tonen i medierna var negativ och problembaserad. Man frågade vad vi ska göra med alla flyktingar. Så länge de väntar på en flyktingförläggning har de inget att göra. Vi sätter dem i jobb så de inte behöver sitta stilla och vänta för de vill ju bli finansiellt oberoende och starta ett nytt liv, säger Naatus.
Sedan starten har organisationen vuxit och vid kontoret i Helsingfors jobbar sju personer, en arbetar i Uleåborg och en i Åbo. En tredjedel av personalen har utländskt ursprung och talar bland annat dari och arabiska.
Verksamheten baserar sig på att man kartlägger flyktingars färdigheter genom att de får fylla i en profil. Sedan kan man koordinera kunskaperna med efterfrågan i nätverket.
– Som asylsökande skulle jag absolut fylla i profilen, det är en bra chans, säger Abdulameer. En asylsökande ska inte vänta sig något av Startup Refugees, men organisationen lovar göra sitt bästa.
– Startup Refugees hjälper ingen att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverkets beslut och det baserar sig på hotet i hemlandet, säger Naatus.
Men Startup Refugees erbjuder ett stort nätverk av namnstarka företag, utbildningar, organisationer och forskningsinstitut som hjälper nykomlingar in på den finländska arbetsmarknaden genom ett stort frivilligarbete.
– Vi hjälper folk hitta nätverk och mentorer som kan ge goda råd, samt med byråkrati och lagstiftning, säger Naatus.

Startup Refugees

Startup Refugees har hittills kartlagt 2 000 asylsökandes kunnande, sysselsättningsmål samt behov av stöd. Kartläggningen har skett på 11 orter.
Totalt 289 arbetstillfällen har förmedlats, huvudsakligen i branscher där det råder brist på arbetskraft som service-, underhålls-, byggnads- och industribranschen.
933 utbildningstillfällen har ordnats gällande till exempel hygienpass, arbetssäkerhetskort, utbildning i hur man söker jobb, språkutbildning, branschvis fortbildning.
72 företagarutbildningar har ordnats för 364 deltagare.
41 branschvisa nätverkstillfällen för 515 deltagare.
Stöd åt 48 företagsteam.
Några företag, utbildningar och organisationer som stöder Startup refugees: DNA, Miltton, Supercell, Sitra, Yle, Suomen Tulkkitalo, Laurea, Haaga Helia, Hanken&SSE, Mesenaatti, Sewatek, Kiilto Clean, Tukkatalo, Sandro.

ANDRA LÄSER