Se upp för den handhjärtepolitik i flyktingfrågan som råder i Sverige

För att man ska kunna fortsätta att ge just dem som verkligen har flytt för sina liv en fristad i Finland måste de som inte har flyktingskäl lämna landet.

I en artikel på Yle Nyheters sajt (3.9) berättas att statsminister Juha Sipilä håller fast vid att den största delen av de som kom till Finland år 2015 inte fyllde kriterierna för att få asyl.

Sipilä uttalade sig i Yles program Morgonettan (1.9) och har också skrivit på sin blogg: "I en stor grupp med människor finns olika orsaker till att lämna sitt hemland. Utöver krig och förföljelse finns också hopp om ett bättre liv någon annanstans. Det här är helt förståeligt, men asylsystemets uppgift är att hjälpa människor som är i nöd."

Säkert som amen i kyrkan kommer motreaktioner och påståenden om att statsministern har fel. De som påstår att han har fel har inga bevis eller belägg för det de påstår. De har också glömt vad president Sauli Niinistö sa den 19 januari 2016 till Yle Nyheter: "Den här situationen, som börjar påminna om en folkvandring, har skapat mycket diskussion inom regeringen. Vi har noterat att det har anlänt människor från nästan 30 länder till Finland. Då är det helt klart att vi inte talar om en flyttrörelse som orsakats av krigssituationen i Syrien eller Irak."

Den 4 februari 2016 sade presidenten, likaledes till Yle Nyheter: "Strömmen av immigranter till Europa, och även till Finland, är i hög grad en folkvandring; det handlar alltså inte om flykt undan omedelbar nöd. Alla bedömningar ger vid handen att strömmen av människor kommer att tillta i år. Det här är en stor utmaning för hela den västerländska demokratins förmåga att hjälpa. Och det utmanar strukturerna i Europa."

Märkligt är om de som kritiserar statsministerns uttalande också har glömt det för många överraskande faktum, som rapporterades av Ilta-Sanomat redan så tidigt som den 8 oktober 2015, att många irakiska asylsökande den senaste tiden har kommit fram till att de inte vill stanna i Finland. De vill tillbaka till sitt hemland.

Finland, kulturen och de trånga flyktingförläggningarna har varit en chock för många. Att dela sovplatser med vilt främmande människor och att sova på madrasser på golvet har inte motsvarat den bild de hade fått av landet.

– Många har trott att de genast ska få vård för allvarliga sjukdomar i Finland eller att de lätt får ett jobb, säger Hanna Kautto, kommunikationschef på Migrationsverket.

Också EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans uttalade sig i frågan i artikeln "Timmermans: meer dan helft vluchtelingen heeft economisch motief" i den nederländska public service-kanalen NOS (25.1.2016). Han citerades också i Dagens Industri (28.1. 2016) under rubriken "Ekonomiska skäl dominerar asylansökningarna": "Över hälften av alla flyktingar (här menas ”asylsökande”, min anm.) inom EU har ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl."

Enligt socialdemokraten Timmermans flyr en majoritet av de som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse: "Det handlar om 60 procent av alla flyktingar. Det är människor som man kan anta inte har en enda anledning att ansöka om flyktingstatus."

Man måste klara av att ha både hjärta och hjärna när det handlar om dessa, särskilt för små länder som Finland, framtidsavgörande frågor. Att de som befinns ha asyl- eller skyddsskäl under kortare eller längre tid ges skydd från det de flytt ifrån är eftersträvansvärt och det har Finland också hittills klarat av. Men för att man ska kunna fortsätta att ge just dem som verkligen har flytt för sina liv en fristad i Finland måste de som inte har flyktingskäl lämna landet.

Det finns all anledning att varna för den typ av ”handhjärtepolitik” som länge rått i grannlandet Sverige. Där förvärras situationen för varje dag på grund av att för många människor från helt främmande kulturer på för kort tid tagit sig in i landet – många av dem utan asylskäl utan ofta till och med enligt egen utsago på jakt efter ”ett bättre liv” genom bidragsförsörjning, bostäder, sjukvård etcetera som de förväntar sig att få i ett rikt välfärdsland.

Det är många i Sverige som skulle vara glada om de hade en statsminister som inte bara ständigt upprepade mantrat ”ett ja ska vara ett ja och då får man stanna och ett nej ska vara ett nej och då måste man återvända” utan också lade handling bakom orden.

Merit Wager


skribent, bloggare, förläggare och översättare med lång erfarenhet inom asyl- och migrationsområdet, Stockholm, Sverige

Fotnot: Uttrycket handhjärtepolitik syftar på att de aktivistgrupper som agerar för en betydligt generösare migrationspolitik än Sverige i dag mäktar med formar sina händer till hjärtan vid sina demonstrationer och manifestationer.

ANDRA LÄSER