Mannerheim som fältherre – lärde sig av krigen

I varje skede av sin karriär hade Mannerheim folk omkring sig som var överlägsna i militärt kunnande, men trots detta visade han sig i krigsförhållanden vara huvudet högre än de andra. Mannerheim lärde sig det han behövde av krigets hantverk genom att utöva det.

Gustaf Mannerheim lärde sig det han behövde av krigets hantverk genom att utöva det.