Snödumpning upprör igen i Helsingfors

Varför skickar Helsingfors lass efter lass av snö i havet när andra städer slutat med det här? Det undrar flera lokalpolitiker.

Här åker snömassorna i havet på Ärtholmen. Bilden togs 2020. – Det här är ett missförhållande som drabbar allas vårt kära Östersjön. Det är ofattbart att vi här i fullmäktige har godkänt strategin där det står att Helsingfors har ett ambitiöst klimatansvar och miljöskydd.
Det var nästan tomt i stadshusets fullmäktigesal på årets första möte. Det kärva omikronläget gjorde att de flesta politiker deltog på distans. Under onsdagen var det dags för frågetimmen, där ledamöterna kunde ställa aktuella frågor till borgmästarkollegiet.
Ledamoten Sari Sarkomaa (Saml) ville veta varför staden fortfarande dumpar snö i havet. Fullmäktige har tidigare beslutat att staden ska utreda om det går att upphöra med snödumpningen senast vintern 2021. Så har inte skett.
Hon hänvisade till att Esbo, Åbo och Uleåborg redan förbjudit dumpningen.
– Helsingfors är veterligen den enda stad som kör ut smutsig snö i havet och förstör havet och vattenområdena, sade hon.
Svarade gjorde biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki (Gröna).
– Jag anser själv att andan i fullmäktiges beslut inte efterföljs helt och hållet för närvarande. Det skulle ha varit bättre om vi hade hittat alternativ till Ärtholmen så att snön inte i den nuvarande utsträckningen dumpas i havet.
Magnuskärr är en av platserna som staden förvarar snö på. Bilden är från förra våren.
Enligt Sinnemäki får alternativen till snödumpningen ändå inte leda till nya och mer problematiska olägenheter för miljön.
– Under de senaste åren har flera platser för snöförvaring försvunnit i Helsingfors. Det här har betytt att snötransporterna har ökat, vilket skapar koldioxidutsläpp och gör att mikroplaster sprids i vattnet.
Sinnemäki menar att snöförvaringen är besvärligare här än på andra ställen eftersom Helsingfors är tätare bebyggt och det finns färre ställen att förvara snö på.
Terhi Peltokorpi (C) kallade snödumpningen för en mycket stor imageförlust för Helsingfors.
– Ur stadens synvinkel är det mycket pinsamt om vi inte med egna åtgärder lyckas få ett slut på den här ofattbara verksamheten, utan staten tvingas gå in med lagstiftning. Det är något jag önskar som fullmäktigeledamot i Helsingfors om staden inte agerar.
Staden har testat flera idéer som kommer från en innovationstävling. Bland annat har en håv som hindrar skräpet från att sprida sig till havet använts. Och på ställen där snön dumpas i havet städas och muddras det efter vintern.
– Vi jobbar också med att analysera vattenkvaliteten. Och på Byholmen använder vi ett system som effektiverar snösmältningen.
Så här såg det ut när snö dumpades i havet på Ärtholmen 2012.
Anni Sinnemäki kastade fram att staden borde förvara snö mer centralt.
– I praktiken också på sådana platser där det inte är så trevligt att förvara snö. I tillägg skulle det vara bra att sluta med boendeparkeringen vintertid så att vi kunde använda p-platserna till att förvara snö på.
Hon påminde politikerna på kvällens möte om att den mikroplast och de orenheter som ansamlas i den snö som inte dumpas i havet också hamnar i vattendragen.
– Deg kanske mest hållbara sättet bli av med mikroplaster är att övergå till att använda kollektivtrafik och att gå och cykla. Då slipper vi de mikroplaster som kommer från bildäcken.
Läs också:
Ny innovation ska smälta snön och hjälpa Helsingfors att få bukt med snömassorna
På Helsingfors stad är man nöjd – Testet med en snösmältningsmaskin i Vik verkar lovande
ANDRA LÄSER