Mäktig eller maktlös?

Finland och världen styrs i dag i hög grad av nationellt valda politiker. Majoriteten är fortfarande män. I framtiden är det varken politikerna eller männen som styr. I stället får kvinnorna, de icke-statliga medborgarorganisationerna och de ledande teknologiföretagen allt mer makt. Makt är att kunna förutspå framtiden, och därmed påverka den.

Följ med vår framtidsserie på feature.hbl.fi.

ANDRA LÄSER