Pensionsskyddscentralen: Nativiteten kan återhämta sig och minska trycket på pensionsavgifterna

Forskare ser det som sannolikt att den låga nativiteten är temporär och beror på att föräldraskapet skjuts upp.

Fler barn betyder att det i framtiden finns fler personer i arbetslivet som kan dela på kostnaderna för att betala pensionsavgifterna.
De låga fruktsamhetstalen i Finland kan delvis förklaras av att folk skaffar barn senare, enligt en rapport av Pensionsskyddscentralen, Helsingfors universitet och Max Planck-sällskapet. Nativiteten kan alltså återhämta sig något, skriver Pensionsskyddscentralen i ett pressmeddelande.
Fruktsamheten är en statistisk modell över antalet barn finländska kvinnor förväntas föda. Om fler skaffar barn i ett senare skede kan de sjunkande siffrorna delvis vara temporära. Forskarna ser scenariot som sannolikt.
– Det är mycket möjligt att nativiteten, som på senare år har minskat brant, i någon mån kan förbättras. I så fall visar sig befolkningsutvecklingens inverkan på arbetspensionsavgifternas nivå inte så dramatisk som dagens siffror tyder på, säger direktör Jaakko Kiander, som ansvarar för forskning och statistik på Pensionsskyddscentralen.
När finländarna slutar skjuta upp föräldraskapet kan fruktsamhetstalet stiga från 1,35 barn per kvinna till mellan 1,42 och 1,67. Det skulle klart minska trycket på att höja pensionsavgifterna.
ANDRA LÄSER