Det är tillåtet att vara omoralisk så länge det är lagligt

Någonting har gått fel i dagens kapitalistiska värld. Utvecklingen har gått från socialism över kapitalism till rövar- och gangsterkapitalism.

14.11.2017 05:55
Man bör skilja mellan den lagliga och den kriminella skatteflykten. Enligt EU-lag bör vi betala våra skatter för våra löne- och kapitalinkomster i det land där vi är bosatta. Förmögenheten får man dock ha var man vill då kapitalet får röra sig fritt. Orsaken till att förmögna människor och firmor har sin förmögenhet i olika länder är inte alltid skatteskäl utan ibland också säkerhetsskäl. Man vill inte ha alla ägg i samma korg och delar därför upp resurserna över olika länder. Orsaken kan vara risk för en devalvering av landets valuta, risk för att pengarna konfiskeras, ett oacceptabelt politiskt läge och så vidare. Laglig, men inte etisk är också aggressiv skatteplanering.
Vid den kriminella pengaflykten handlar det om illegala obeskattade inkomster som mutor och stulna pengar där vissa statsöverhuvuden eller deras bulvaner stjäl av landets (folkets) resurser, illegal verksamhet som narkotikahandel och prostitution samt andra inkomster som man inte vill betala skatt för. De största gangstrarna har genom att ta emot mutor roffat åt sig mängder av olagliga pengar som de anonymt gömmer i brevlådeföretag. Värst är att en stor del är politiker som huvudsakligen kommer från bananrepublikerna.
Ofta är det svårt att hitta den egentliga syndabocken då pengarna kan gå via bulvaners händer. Också EU är indirekt skyldig till misären då man stöder skurkstater med miljardsubventioner av våra skattepengar även om man vet att de går till allt annat än till folkets väl. I stället landar de, stulna av någon, i olika skatteparadis. Intressant nog söker ingen skattemyndighet efter de sistnämndas pengar fast det gäller hundratals miljarder. I stället koncentrerar man sig på folkets småslantar.
De senaste avslöjandena, Paradis- och Panamapappren, visar vilken etisk nivå en del av världens politiska elit, storföretagsledare samt storindustrin har. De är delvis omoraliska och genomsyrade av girighet och maktbegär. Medan de fordrar laglydighet och återhållsamhet av folket och att alla plikttroget betalar sin skatt gör de själva allt för att undvika att betala skatt. Storföretagsledare och ledande politiker tycks delvis ha sina egna skatte- och arvodesregler.
Att staten vill ha så mycket intäkter som möjligt medan den enskilda vill betala så litet som möjligt är helt normalt. Det är politikernas sak att se till att skatterna är rättvisa och att alla skattekryphål blir tilltäppta. Ingen annan än beslutsfattarna kan ändra eller skapa lagar. Att det finns lagliga och olagliga skattesmitningsmöjligheter vet de sedan cirka 40 år. Trots det gjorde ingen av dem, under denna långa tid, ett allvarligt försök att täppa till skattekryphålen. Det enda man gjorde är att hela tiden gruva sig över dem.
En storinvesterare sa helt korrekt att ”om politikerna inte gillar vad jag lagligt gör får de ändra lagarna”. Det är tillåtet att vara omoralisk så länge det är lagligt, men det är absolut förbjudet att vara moralisk om lagen är omoralisk. Lagar och moral är helt olika saker. Det finns många omoraliska lagar.
Under rådande omständigheter kan man med rätta fråga sig om man inom politiken har sjunkit så djupt att regeringarna inklusive EU-parlamentet blir belönade av de mest välbärgade för att de skapar lagar som lätt kan kringgås. Ett annat alternativ kunde vara att man inte vill ändra lagarna för att man behöver dem för egen nytta eller så är beslutsfattarna så obegåvade att de inte klarar av att skapa moraliska rättvisa skattelagar utan kryphål. Någonting annat kan jag inte komma på.
Med hänsyn till det ovannämnda är det nu svårt att trovärdigt förklara för folket att ärligt betala sina skatter och vara återhållsamma med sina lönefordringar. Det skulle vara direkt skrattretande. Man kan helt enkelt inte fordra att de lågavlönade ska vara återhållsamma och betala sina skatter när man samtidigt åt de rikaste ger förmånen att vara omåttliga och lagligt slippa sina skatter.
Skulle också världens rikaste betala sina skatter kunde deras och folkets skattenivå sänkas avsevärt så att ingen längre skulle behöva besvära sig över höga skatter, oberoende om hen är fattig eller rik.
Någonting har gått fel i dagens kapitalistiska värld. Utvecklingen har gått från socialism över kapitalism till rövar- och gangsterkapitalism. Det sistnämnda har ingenting att göra i en civiliserad värld. Ett litet land som Finland kan naturligtvis inte ensamt ändra skattelagarna utan det bör ske på EU-nivå.

Urs Hofer

Ekenäs

ANDRA LÄSER