Låt svenska barn gå i finsk skola, och tvärtom

Alla bildade personer kunde svenska i detta land för drygt hundra år sen. Det är dock andra tider nu.

14.09.2019 05:53
Hur lära sig finska tillräckligt bra? Det finns tvåspråkiga familjer – åtminstone i huvudstadsområdet – där föräldrarna talar både svenska och finska och låter barnen tala bägge språken hela tiden. Det här fungerar bra, men gäller ju inte för alla. Den andra möjligheten är att låta barnen gå i svensk skola och där inhämta modersmålsinriktad finska (mofi) och så försöka lära sig så bra finska som möjligt. Denna metod har dock kritiserats (HBL Debatt 20.8, 1.9 och 3.9) som otillräcklig för att lära sig finska fullständigt. Åbo Akademi konstaterar att det nu för tiden finns ett samarbete över språkgränsen ”där eleverna turvis lär sig varandras språk”. (HBL Debatt 27.8). Frågan är om det här räcker.
Alla bildade personer kunde svenska i detta land för drygt hundra år sen. Det är dock andra tider nu. Nu måste civiliserade personer kunna finska så mycket som möjligt och svenska vid behov. I våra tvåspråkiga kommuner finns skolor både för svensk- och finskspråkiga. Jag tycker att svenska elever – som vill lära sig en god finska – skulle gå i finskspråkiga skolor. De finskspråkiga som vill lära sig en god svenska kunde i sin tur använda svenskspråkiga skolor.

Olav Eriksson,

Kyrkslätt

ANDRA LÄSER