Museiverket köpte rasbiologiska bilder av svensk antropolog – studerade finska kranier

Museiverket har köpt in porträttbilder från den omstridda svenska antropologen Gustaf Retzius forskningsresa i Finland. Samtidigt fortsätter kampen om att få tillbaka kranierna han studerade till Finland.

Sirpa Humalisto har i flera års tid pressat Karolinska Institutet att återlämna finländska människokranier till Finland.
27.01.2022 12:01 UPPDATERAD 27.01.2022 15:02
Den svenska professorn inom fysisk antropologi, Gustaf Retzius (1842–1919), besökte Finland år 1873 för att göra skallmätningar på finländare inom ramen för sina antropologiska studier.
År 1879 publicerade han en studie med titeln Finska kranier jämte några natur- och litteraturstudier inåm några andra områden av finsk anthropologi. Där beskriver Retzius finländarnas "typiska drag", vilka bland annat illustreras av bilder tagna under forskningsresan.
Retzius bilder är tagna på finländare i Karelen och Tavastland och materialet som Museiverket har köpt består av 59 originalnegativ.
Ismo Malinen, överintendent vid Museiverket, säger att så gamla originalbilder är ovanliga att hitta, i synnerhet på så att säga "vanliga människor".
– Jag blev personligen väldigt berörd när jag såg bilderna. Det är unga och äldre människor som fotograferas för första gången någonsin. Man ser det på bilderna, människorna är blyga och rädda, säger Malinen.
Han säger att det är viktigt att komma ihåg bildernas ursprungliga syfte när man tar del av samlingen.
– Jag kan inte säga vad som är rätt eller fel sätt att tänka om bilderna. Men det är viktigt att komma ihåg bildernas rasbiologiska kontext.
26 år gamla Maria Vilhelmina Flink. Museiverkets bilder kommer att digitaliseras och göras tillgängliga i arkivtjänsten Finna.

"Oetiskt och ovetenskapligt"

Gustaf Retzius är mest känd för sina anatomiska studier av människans nervsystem och öra. Han var ledamot av Svenska Akademien och nominerades flera gånger till Nobelpriset i fysiologi och medicin, men han vann aldrig priset.
I dag är hans minne omdiskuterat på grund av hans rasbiologiska forskning och nyligen valde Karolinska Institutet i Stockholm att byta namn på en sal som var uppkallad efter honom.
26 år gamla Maria Vilhelmina Flink från Tammela fotograferades av Gustaf Retzius år 1873. På den andra bilden är det möjligtvis August Hermansson, 18 år, från stadsdelen Messuby i Tammerfors, också tagen 1873.
Sverigefinnen Sirpa Humalisto har engagerat sig i frågan sedan 2018. I en intervju med HBL våren 2019 ansåg hon och hennes man Tapani Humalisto att "Karolinska Institutet borde återlämna människokranier från Finland för att begravas i den jord där de hör hemma".
Under Retzius resa i Finland förde han och läkarna Christian Lovén och Erik Nordenson med sig omkring 60 människoskallar från fyra orter i Finland.

Vad är din reaktion på att Museiverket har köpt materialet från Retzius forskningsresa?

– Min reaktion är att det är viktigt att lyfta den etiska diskussionen om den rasbiologiska historien, säger Humalisto.
– Vi kan kanske godkänna att det var "den tidens tanke", men vi måste göra det väldigt tydligt och klart att det var oetiskt och ovetenskapligt redan då.
Hon berättar att kampen om att Karolinska Institutet ska återlämna människokranierna till Finland fortsätter. Hon hoppas att kranierna ska återlämnas under 2022, och berättar att vissa har påstått att kvarlevorna är arkeologiska fynd som ingår i Sveriges kulturarv.
– Det gör oss förbannade. Det enda vi vill är att man ska återlämna det som tagits från gravar i Finland.

Bastu och barkbröd fascinerade

Det hade endast gått några år sedan den stora hungersnöden 1866–1868 när Retzius hälsade på i Finland. Detta märks i anteckningarna där han fascinerat noterar att brödet han fått smaka på i ett fattigt torp består till en tredjedel av råg och två tredjedelar av bark. Att besöka bastun var helt tydligt också en minnesvärd upplevelse enligt antropologens anteckningar.
Museiverkets bilder kommer att digitaliseras för att göras tillgängliga för forskare och allmänheten i digital form. Bilderna publiceras även på arkivtjänsten Finna.
Läs också: Sverigefinländare vill föra hem skallar som Karolinska Institutets rasforskare plundrade ur gravar i Finland

ANDRA LÄSER