Här är räddningen när antibiotikan inte längre funkar

När antibiotika inte längre fungerar måste vi bekämpa bakterier på annat sätt. En av framtidens mest lovande behandlingsmetoder är egentligen en gammal och förbisedd upptäckt som forskarna vill ruska nytt liv i.

När man häller bakteriofager över en bakterieodling börjar fagerna genast angripa bakterierna, såvitt fagerna är av den sort som dödar just det slags bakterier man har i petriskålen.
02.05.2021 09:10 UPPDATERAD 02.05.2021 09:30
I Finlands största komplex för medicinsk forskning i Mejlans, i änden av en smal korridor, ligger två små och ganska anspråkslöst inredda laboratorierum. I det ena odlas bakterier, i det andra behandlar forskaren Matti Ylänne bakteriofager. De är virus som parasiterar på och dödar bakterierna i rummet invid.
Vi befinner oss på avdelningen för bakteriologi och immunologi vid Helsingfors universitets medicinska fakultet, och de två labben är på god väg att bli Finlands första center för bakteriofagterapi. Allt är så småskaligt att man inte kan ana hur stort hopp mänskligheten kommer att ställa till de metoder som utvecklas här.
– Vårt mål är att bakteriofagterapi ska bli en integrerad del av den nationella sjukvården, säger Mikael Skurnik, professor emeritus i bakteriologi.

ANDRA LÄSER