Esbo utvecklar stadens tjänster med hjälp av artificiell intelligens

Esbo stad har blivit medlem i Centret för artificiell intelligens, FCAI. Både företag och invånare har nytta av att tillsammans utveckla AI, anser staden.

HBL
23.05.2018 16:35
– För att utveckla metoder i AI och teknik behöver forskarna data, som en offentlig organisation har mycket av. Staden får i sin tur utnyttja metoder, teknik och den nyaste kunskapen inom forskningen när den utvecklar tjänsterna, säger Esbo stads dataanalyskonsult Tomas Lehtinen i ett pressmeddelande.
Esbo stad anser att samarbetet kring AI för sin del skulle kunna stödja till exempel hållbar utveckling, eliminera inneluftsproblem och förebygga utslagning.
– Stadens egna databaser och de databaser som är gemensamma för städerna i huvudstadsregionen är mycket intressanta för forskare. De experimentlystna uppstartsföretagen i området och stadens vilja att profilera sig som en föregångare inom smart teknik utgör en bra grund för samarbete, säger FCAI:s chef, akademiprofessor vid Aalto-universitetet Samuel Kaski.
Att säkerställa att etiska regler följs är utgångspunkten för Esbo stads och FCAI:s samarbete.
– Den artificiella intelligensens tillförlitlighet är en premiss för vår forskning. Vi utvecklar nya, unika metoder för att garantera informationssäkerheten och integriteten. För att vi ska kunna etablera säkra sätt att utnyttja AI behöver vi samarbetsprojekt av just det här slaget, säger Kaski.
Enligt Esbo stads serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen ska den offentliga verksamheten förbli transparent även då den artificiella intelligensens roll ökar.
– Bara på det sättet bevarar vi såväl invånarnas som de kommunalt anställdas förtroende. Den artificiella intelligensen får inte börja styra, dess roll ska vara att assistera.
Esbo och FCAI har ett gemensamt mål att engagera andra kommuner och statliga myndigheter att utveckla AI.
– Vi utmanar de statliga myndigheterna till en dialog om vad den offentliga sektorns roll är vid utveckling och utnyttjande av AI. Vilka data skulle vara relevanta och hurdana kommunala och statliga uppsättningar av data skulle vi kunna kombinera till exempel för att förebygga utslagning? säger Sutinen.

ANDRA LÄSER