Studentexamensnämnden påminner: "Att bryta mot karantänen är straffbart" – i dag inleds studentskrivningarna

I dag inleds vårens studentskrivningar. Men inte för den som är försatt i karantän. – Examinanden är själv skyldig att anmäla det, vi kan inte kontrollera om någon bryter mot karantänen, säger specialsakkunnig Robin  Lundell.

Årets studentskrivningar börjar i dag med proven i läs- och skrivkompetens i modersmålet. Drygt 3 000 har anmält sig till studentexamensproven på svenska i vår.
Johanna Häggblom
16.03.2021 08:05 UPPDATERAD 16.03.2021 14:49
Två veckor före skrivningarna uppmanades alla examinander sätta sig i frivillig karantän, för att inte gå miste om de viktiga provdagarna. Ändå kan det hända att man får besked om exponering strax före provet.
I en del gymnasier har det gått att ordna med skrivningar också för dem som sitter i officiell karantän, men inte överallt.

Vad händer då om man bryter mot karantänen och ändå dyker upp på ett provtillfälle?

– Att bryta mot ett karantänsbeslut är straffbart. Vi talar alltså om ett allvarligt brott mot smittskyddslagen. Samtidigt är det fråga om hälsouppgifter som har en kraftig sekretess, vi kan därför inte veta vem som är försatt i karantän och inte borde få vara med om provet. Här måste vi lita på att examinanden själv anmäler att man inte kan delta, säger Robin  Lundell, specialsakkunnig vid Studentexamensnämnden.

Kan provet underkännas i efterhand om det visar sig att examinanden brutit mot karantänsplikten?

– I första hand är det ett brott mot lagen om smittsamma sjukdomar. Hur det görs med examinandens provprestation avgörs sedan från fall till fall.
På grund av coronaläget har Studentexamensnämnden i stället försökt underlätta för examinanderna på flera olika sätt. Det är bland annat lättare att annullera ett prov än tidigare.
– Om ens examen hänger på ett obligatoriskt prov som inte kan skrivas på grund av karantän, har man möjlighet att byta ämne. Examinanden har kanske skrivit ett extra prov på hösten som kan ersätta det obligatoriska provet. På det sättet vill vi underlätta att få ihop en examen, säger Lundell.
I vårens skrivningar har de två realprovsdagarna delats upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delats upp på två dagar. Detta främst för att få ner antalet examinander i ett och samma utrymme, men också för att examinanderna ska ha lättare att få ihop en bra kombination till sin examen.
– De som missade en provdag på grund av karantän i höst har nu fler chanser att skriva om, säger Lundell.

Hur många examinander har annullerat prov på grund av karantän?

– De uppgifterna vet vi först i efterhand, men i höstas var det relativt många examinander som uteblev, fler än normalt. Men det behöver inte direkt bero på karantänsbeslut, det finns andra coronarelaterade orsaker också, som att examinanden eller en nära anhörig hör till en riskgrupp, allmän oro över läget. Eller sedan helt andra orsaker.
Vårens studentskrivningar pågår fram till den 7 april.

Två olika register

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS finns två register som bokför alla som blivit smittade av coronaviruset och som blivit exponerade och därmed försatts i karantän. Listorna är ändå sekretessbelagda och kan inte ses av utomstående myndigheter.
– I dagens läge har vi inte rätt att meddela till exempel skolor om vem som utsatts för viruset och sitter i karantän, säger Jeff Westerlund, smittskyddsläkare i Borgå.
– De som jobbar inom HUS kan komma åt registren, men här i Borgå ser vi till exempel bara våra egna fall.

Studentskrivningarna

Cirka 47  000 examinander har anmält sig till vårens examen, vilket är ungefär 4 000 fler än på våren 2020.
Av dem skriver drygt 3 000 examen på svenska.
28  000 av vårens examinander tar om godkända prov och 4  500 underkända prov.
Studentexamensnämnden har utarbetat anvisningar för hur studentproven ska arrangeras säkert.
De examinander som deltar i vårens prov har uppmanats att sätta sig i frivillig karantän 14 dagar innan proven inleds. Om en person som ska delta i ett studentprov uppvisar symtom på coronaviruset får hen inte vara i kontakt med andra eller delta i provet som planerat.
Personen bör i sådana fall i stället coronatesta sig. Vid behov kan gymnasiet konsultera den ansvariga smittskyddsenheten i kommunen om examinanders symtom innan eller under provdagen.
Om den ansvariga läkaren har beslutat att en examinand ska sättas i karantän får hen inte avlägsna sig från karantänsplatsen eller vara i kontakt med andra personer.
Studentexamensnämnden har tidigare kommit med rekommendationen att examinander i karantän ska ansöka om annullering av anmälan och i stället delta i proven vid nästa examenstillfälle.
Vid en del gymnasier finns ändå möjligheten att arrangera så att även examinander i karantän kan få skriva proven.
Med undantag för korta mat- och dryckespauser rekommenderas alla examinander bära munskydd under hela provtillfällets gång.

ANDRA LÄSER