1968 var inte bara studentrevolt

Henrik Meinanders bok om 1968 hjälper oss att få syn på vad vi varit med om, men kanske aldrig såg betydelsen av, skriver Torbjörn Kevin.

Henrik Meinanders breda produktion säger oss att han inte känner sympati för fragmenteringen av historien som vetenskap. Trots det gick jag i fällan och byggde upp en så specifik förväntning på "1968" att bokens huvudtitel – Samtidigt (i Finland och omvärlden) – nästan blev osynlig.

ANDRA LÄSER