Analys: Rysk resignation får inte bli vår

Två parallella tidslinjer som väcker oro: Vi vet inte när kriget i Ukraina tar slut, men vi vet att USA har presidentbyte 2025 och att Donald Trump kan komma igen. Det ställer krav på ett EU som präglas av ett splittrat och svagt ledarskap och orbánska nycker.

En docka föreställande Vladimir Putin, vid en solidaritetsdemonstration med Ukraina som ägde rum i Paris vid årsdagen för Rysslands fullskaliga invasion.
11.03.2023 07:00
Brevväxlingen mellan René Nyberg och Nils Torvalds i den färska boken Vägen till Nato är spännande läsning eftersom båda är förtrogna med såväl Sovjetunionen/Ryssland som med det vi kallar väst – och vars politiska gränser med beaktande av synen på rysk aggression blir allt knepigare att dra.
I ett av breven tar Torvalds upp temat rysk resignation, som tar sig uttryck i talesättet Man ville så mycket bättre, men resultatet blev som alltid ...
Enligt Torvalds återkommer denna resignation ständigt i den ryska samhällsutvecklingen. Ingenting kan bli bättre.

ANDRA LÄSER