"Dansaren är som ett stort öga" – Tero Saarinen utgör en länk i en lång danshistorisk kedja

Dansverk har kort livstid och att skriva om dem känns viktigt, eftersom de i värsta fall lämnar få synliga spår i historien. Den första biografin om Tero Saarinen redogör vackert för spåren tidigare generationer lämnat i hans konst men blickar också framåt.

Musiken har alltid spelat en väsentlig roll i Tero Saarinens verk. Här dansar han själv i verket Vox balaenae till musik av George Crumb.
Tove Djupsjöbacka
18.12.2020 06:50 UPPDATERAD 18.12.2020 09:23
Att skriva om dans är svårt. Som koreografen Tero Saarinen uttrycker det i ett av de talrika citat som kryddar den första biografin om honom: "Jag skapar dans för att jag tror på att dess sätt att 'tala' kan te sig rikare än ord." Ändå har Saarinen en starkt verbal sida, vilket gör honom till ett ytterst tacksamt intervjuobjekt. I boken får läsaren också en sällsynt inblick i det språk han använder då han repeterar med dansare.

ANDRA LÄSER