Sjukskötarna är årets fredrikor – gör stora uppoffringar vid coronaepidemins frontlinje

Årets Fredrika Runeberg-stipendium går till Sjuksköterskeföreningen i Finland. I år fick allmänheten för första gången nominera en kandidat.

Sjukskötarnas insatser uppmärksammas i utdelningen av årets Fredrika Runeberg-stipendium.
Sjukskötarna är vardagshjältar som varje dag gör ett fysiskt och psykiskt krävande arbete. Coronaepidemin har krävt ännu större uppoffringar av denna yrkesgrupp som arbetar i epidemins frontlinje. Därför går årets Fredrika Runeberg-stipendium till Sjuksköterskeföreningen i Finland.
– Det är en väldigt stor ära för föreningen. Vi ser det som att vi representerar sjukskötarna som yrkesgrupp och att detta stipendium går till alla som arbetar som sjukskötare. De har verkligen gjort sig förtjänta av stipendiet och av ett tack för det arbete de gör, som ofta sker i det tysta, säger Sandra Alldén, som är sjukskötare och verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland.
Sjuksköterskeföreningens verksamhetsledare Sandra Alldén säger att det är självklart för sjukskötare att fortsätta sköta jobbet varje dag trots att många riskerar både sin egen och familjemedlemmarnas hälsa under coronaepidemin.
Fredrika Runeberg-stipendiet ges till en person eller en organisation som gjort samhällsmoderliga insatser. Summan är 10 000 euro.
I år fick allmänheten för första gången möjlighet att nominera egna kandidater till stipendiet. Både sjukskötarna som yrkesgrupp och Sjuksköterskeföreningen återkom flera gånger bland de nästan fyrtio förslagen på personer och organisationer som gjort samhällsmoderliga insatser.

Riskerar sin hälsa

Stipendiekommittén betonar att sjukskötarna dagligen osjälviskt prioriterar patienterna framför sin egen säkerhet. Trots personalbrist och stor osäkerhet i samhället jobbar sjukskötarna hårt för att svara på alla behov och förväntningar under coronapandemin.
– Alla som jobbar inom sjukvården är mycket pressade i dag, men samtidigt är vårdarna också lojala och plikttrogna. För oss inom vårdyrket är det självklart att fortsätta sköta jobbet varje dag, trots att många sjukskötare riskerar både sin egen och familjemedlemmarnas hälsa. För mig syns Fredrika Runebergs samhällsmoderlighet i yrkesetiken och i ansvarskänslan för samhället, säger Alldén.
När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades var tanken att uppmärksamma kvinnor i Svenskfinland som, i Fredrika Runebergs anda, osjälviskt bidrar till att stärka samhällsutvecklingen. Fredrika Runeberg var mycket samhällsaktiv och grundade föreningar för att höja kunskapsnivån bland kvinnor och för att motarbeta fattigdom.
På grund av coronaläget ordnas den traditionella utdelningsfesten inte i Runebergshemmet i Borgå. Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas i stället med en videoproduktion som kan ses på Svenska kulturfondens hemsida, kulturfonden.fi, från och med onsdagen den 2 september.

ANDRA LÄSER