Krisen kan rädda Europeiska unionen

"Det finns ingen annan möjlighet för den europeiska samordningen än att göra tillräckligt verkningsfulla insatser för att bygga en bro över krisen."

Om det går att se någonting positivt i coronakrisen är det att den ger tidernas tillfälle för Europeiska unionen och euroområdet att bevisa att de är kapabla till övergripande lösningar som nationalstaterna på egen hand inte skulle klara av. Förmågan att hantera kriser är en orsak till att dessa mellanstatliga arrangemang skapats och det gäller att leverera. Annars kan det vara slut med den europeiska gemenskapen i de former som den nu har. Den har tidigare satts på prov av bland annat flyktingkrisen.

ANDRA LÄSER