Miljöorganisation fördömer planerna på vargjakt

Organisationen Luonto-Liittos aktivister demonstrerar mot jakten på torsdag.

Miljöorganisationen Luonto-Liitto riktar hård kritik mot Jord- och skogsbruksministeriets planer på att tillåta jakt på varg i vinter.
Miljöorganisationen Luonto-Liitto riktar hård kritik mot Jord- och skogsbruksministeriets planer på att tillåta stamvårdande jakt på varg i vinter. Enligt Luonto-Liitto strider planerna mot EU:s naturdirektiv.
Jord- och skogsbruksministeriet har berett en förordning som skulle tillåta jakten på 20 vargar utanför renskötselområdet. Lagförslaget sändes på remiss i början av november.
"Stamvårdande jakt främjar inte samexistens mellan vargen och människan. Att döda en varg ska alltid vara det sista alternativet då inga andra metoder står till buds. Vargen är en ytterst utrotningshotad art", skriver Luonto-Liitto i ett pressmeddelande.
Luonto-Liitto anser att den nuvarande vargpolitiken endast beaktar jägarnas, boskapsskötselns och renskötselnäringens intressen. I en enkät som Eurogroup for Animals har låtit göra anser 86 procent av finländarna att vargen hör till den finska naturen.
Luonto-Liitto ordnar en demonstration mot den planerade vargjakten vid Jord- och skogsbruksministeriet på torsdag.
Luonto-Liitto är Finlands naturskyddsförbunds ungdomsförbund med cirka 4 000 medlemmar.

ANDRA LÄSER