Inte ojämlikt att försvaret faller på mannen

Mannens skyldighet att skydda sin familj, och samhället som en förlängning av detta, hör till ett av de maskulina idealen.

I min insändare (HBL 30.10) argumenterade jag emot en könsneutral värnplikt, en modell som Juho Pylvänäinen förespråkade i sin I dag-kolumn (HBL 25.10). Pylvänäinen gav svar på tal och utvecklade hur dagens värnplikt baserar sig på “gammalmodiga könsroller och könsnormer” och att det således är hög tid att göra värnplikten obligatorisk även för kvinnor.
Tillåt mig här att ta en liten omväg genom könsrollernas minerade fält innan jag återvänder till diskussionen om värnplikten. Jag tror att Mad Men-serien bäst har lyckats fånga den moderna människans bild av de "gammalmodiga könsrollerna”: fruns roll är att laga en god middag åt den patriarkala tyrannen som är föga intresserad av frun och hennes tankar. Han sitter nämligen hellre på kontoret och smuttar whiskey med sina kollegor. Själv är jag för ung för att kunna bedöma om det här har varit verklighet i den vanliga familjen. Oberoende av verkligheten tror jag att de flesta delar åsikt om att könsrollerna i serien är snedvridna.
Mad Men-representationen är dock inte det enda sättet att se på könsroller, utan det finns positiva ideal för kvinnor och män som gör att livet i familjen och samhället blir stabilt och livskraftigt. Mannens skyldighet att skydda sin familj, och samhället som en förlängning av detta, hör till ett av de maskulina idealen enligt mig. Kan en kvinna också uppfylla samma ideal? Absolut. Trots detta anser jag inte att det är ojämlikt att det här ansvaret i första hand faller på mannen.
Låt oss komma tillbaka till frågan om den könsneutrala värnplikten. Det kommer knappast som en överraskning att jag anser den nuvarande uppdelningen vara idealisk, likt största delen av finländarna. Det är en mycket liten minoritet av både kvinnor och män som tycker att värnplikten borde vara obligatorisk för kvinnor (4 procent enligt Taloustutkimus enkät 2019). Då återstår frågan varför Pylvänäinens syn på könen skulle få marschera över majoriteten av kvinnorna som inte anser att det är deras roll att tvingas delta i det militära försvaret? I stället för tvång tycker jag att vi skall försöka uppmuntra alla de kvinnor som frivilligt vill delta i värnplikten och överlag satsa på att lära oss leva med varandras olika värderingar.

Max Fogdell,

Helsingfors

ANDRA LÄSER