Elsparkcyklar parkerade på gården och framför garage irriterar – vad kan husbolag göra?

En dag fick Anne Laakso nog. Då räknade hon till åtta elsparkcyklar på husbolagets tomt på Drumsö. Dessutom placerade ett företag en rad med hyrcyklar utanför porten. Vad har fastighetsägare egentligen för möjligheter att komma åt detta, frågar hon sig.

Förutom felparkerade elsparkcyklar på stadens gator kan de orsaka olägenheter och irritation också i husbolag. Framför de här garagen står nästan konstant elsparkcyklar uppradade enligt Anne Laakso på Drumsö.
En junimåndag stod det elva elsparkcyklar vid flervåningshuset som Anne Laakso bor i på Drumsö. Tre hade lämnats på trottoaren, resten fanns på tomten.
ANDRA LÄSER