Daghems- och skolgårdarna bör åtminstone delvis omvandlas till gröna gårdar

Barn borde ha daglig kontakt med den mångsidiga markytan och vegetationen.

25.04.2021 09:35
Barn tillbringar mer och mer tid framför datorskärmar inomhus eller i färdigbyggd stadsmiljö utomhus. Denna globala trend är en av konsekvenserna av urbaniseringen. För allt färre barn är det naturligt att regelbundet röra sig ute i naturen. Vi vuxna spelar en stor roll i utvecklingen av barns förhållande till naturen, som ju beror på hur mycket det har varit möjligt att vistas där i unga år.
Att röra sig i naturen har en exceptionell inverkan på människors hälsa och välbefinnande och bär genom livet. Många studier visar till exempel hälsoeffekterna av regelbunden motion i skogen. Frisk luft, grön färg och oljor som avdunstar från träden har en positiv effekt på både kroppen och sinnet. Att röra sig i en skogsmiljö utvecklar motorik och ger barn äventyr och möjligheter till att lära sig nytt. Naturens underverk med sina djur, växter och bär är en upplevelse i sig själv. Den naturliga miljön har en lugnande effekt; stressnivån sjunker snabbt mitt bland skogens dofter, ljud och landskap. Särskilt under barndomen stärker exponeringen för skogsmiljöns bakterier också immuniteten. Att vistas i skogen minskar rastlösheten hos barn och förhindrar därmed störande beteende.
Eftersom utfärder, lek och övrig vistelse i skogen inte är vanligt i alla familjer skulle det vara värt att kompensera detta i daghem och skolor. Många daghemsgrupper och skolklasser går regelbundet på skogsutflykter, men man kan dessutom ta naturen till daghems- och skolgårdar. Att lägga till skogsvegetation och mångsidig natur till barnens utomhusmiljöer gör hudens mikrobsammansättning mångsidigare och förbättrar kroppens försvarssystem. På gårdarna bör den ursprungliga skogsmarken bevaras där den finns, eller så bör överförbar skogsmark planteras, vilket kan göras redan under byggfasen eller vid renovering av gårdarna.
Dessutom bör planteringslådor finnas på gården så att barn kan lära sig att så och ta hand om växter. Barn borde ha daglig kontakt med den mångsidiga markytan och vegetationen. Daghems- och skolgårdarna bör därför åtminstone delvis omvandlas till gröna gårdar, som skulle utveckla, förutom ett starkt förhållande till naturen och kroppens försvarssystem, också barnens motoriska färdigheter och koncentrationsförmåga.
Ett bra exempel på en stor skolgård med skogsmark är Mårtensdals skola i Vanda. Men också den är i fara på grund av områdets campusprojekt. Våra och många andra barn älskar skogsmarksgården och gör vårt bästa i att påverka campusplanerna för att spara den så bra som möjligt och för att ge ännu mer grönska och rik natur till området vid ytterligare byggande. Vi vill också vara med och främja ökningen av gröna gårdar och skogsvegetation i alla skolors och daghems utomhusområden.

Petra Miessmer.

Max Mannola.

förtroendevalda (De gröna), Vanda

ANDRA LÄSER