Flygturism livsstil för rik medelklass

80 procent av jordens befolkning har aldrig flugit.

28.03.2019 05:53
HBL har på ett lovvärt sätt på ledar- och nyhetsplats fäst uppmärksamhet vid klimatkrisen, de ungas klimatångest och de vuxnas ansvar för att vidta åtgärder som behövs.
Fredrik Sonck fortsätter (HBL 24.3) sitt insiktsfulla resonemang om flygskam och klimatpolitik. Han talar om att stoppa flygbolagens bonusprogram, om progressiv flygskatt och till och med om att införa varningstexter för flygandets dödliga konsekvenser på samma sätt som man har gjort med tobaken.
I sin första artikel (HBL 17.3) skriver Sonck uppfordrande om att fokusera den politiska kraften på närmiljön: ”Mitt och ditt ansvar ligger framför allt här och nu: i våra husbolag, på våra arbetsplatser, i våra kommuner och i vårt land.”
Samtidigt fylls HBL söndag efter söndag av resereportage som är uppenbar textreklam för långa flygresor runtom i världen. Att HBL också på resesidorna har haft notiser om klimatkompensation för flygresor tyder på att man har insett dubbelmoralen, men inte problemets allvar.
Problemet är att flygturismen har blivit en del av den rika medelklassens livsstil (80 procent av jordens befolkning har aldrig flugit). Och att inte bara flygbolag och resebyråer, utan också mediehusen aktivt underblåser denna livsstil.
Sonck pekar på att marknadskrafterna liksom individer och stater har ett stort ansvar. Vore det inte skäl för hans arbetsgivare HBL och KSF Media att se om sitt eget hus genom att skriva mindre om resmål som förutsätter långa flygresor. I väntan på att flygreklam förbjuds liksom tobaksreklamen.

Ulf Särs

Helsingfors

Svar Ulf Särs är ute i ett angeläget ärende. Visst är det ett slags dubbelmoral att HBL fäster stor uppmärksamhet vid klimatkrisen och noga synar klimatpolitiken på nyhetsplats och i vår opinionsjournalistik samtidigt som tidningen på resesidorna ger rum för reportage om exotiska turistmål som kräver många timmars flygtransport.
Vi tar till oss responsen och kommer att försöka tillmötesgå önskemålen om att uppmärksamma mer klimatvänligt resande och presentera resmål på närmare ort.
På redaktionen har vi också fäst uppmärksamhet vid de resor våra journalister vidtar i tjänstens tecken. Vi reser överlag mindre än förr och försöker resa klimatvänligare och helst kollektivt då det bara är möjligt.

Susanna Landor

chefredaktör, HBL

ANDRA LÄSER