Grankulla och västra Nyland tappar invånare – stora städer vinnare

Grankulla ville bromsa tillväxten och växa måttligt med en knapp procent per år. I stället har befolkningen krympt med en procent hittills i år.

Ekenäs och Raseborg har klart färre invånare än i början av året. Minskningen beror främst på att antalet döda överstiger antalet födda.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
13.12.2022 12:58 UPPDATERAD 13.12.2022 13:02
Grankulla har varit en av Finlands snabbast växande kommuner under de senaste åren. Tillväxten har lett till missnöje bland Grankullaborna som önskat en lugnare utveckling.
Grankulla fullmäktige valde därför i våras att sänka tillväxtmålet till 0,75 procent per år under en femårsperiod, ett målsättning som fortfarande är högt ställd jämförd med andra finländska kommuner.
Uppgifter från Statistikcentralen visar nu att den snabba tillväxten i Grankulla inte bara bromsat in, utan att den dessutom har förbytts i en nedgång. Grankullaborna var i oktober drygt 10250, eller drygt 100 färre än i januari. Nedgången var en procent. 
Det är ännu möjligt att november- och decembersiffrorna vänder på utvecklingen för hela året.
Störst var nedgången i absoluta tal i västra Nyland, då man ser på utvecklingen i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Lojo, Raseborg och Hangö har över 400 färre invånare nu än vad de hade i januari.
Den största orsaken till nedgången är att antalet döda kraftigt överskrider antalet födda. I Raseborg, exempelvis, var antalet nyfödda 140 under årets tre första kvartal. Antalet döda under samma tid var 303.
De stora städerna med en yngre befolkning och inflyttning fortsätter att växa. Kraftigast är tillväxten i Esbo, men också Helsingfors, Vanda, Åbo, Vasa och Karleby fortsätter växa med fart. 
Kyrkslätt och Sibbo strax utanför Helsingforsregionen har vuxit i jämn och rätt hög takt de senaste tio åren, och den  utvecklingen fortsätter också i år. Också Sjundeå och Ingå visar plussiffror i motsats till övriga västra Nyland.

ANDRA LÄSER