Risken för manfall oroar – reservfunktionärer och talkoanda ska trygga valet

Kommunerna gör sitt yttersta för att klara av välfärdsområdesvalet trots att covid-19 kan däcka valfunktionärer runtom i landet. För tillfället ser det bra ut, men läget kan ändra snabbt, lyder budet från de kommuner som HBL ringer runt till.

Det behövs extra mycket frivilliginsatser och talkoanda för att genomföra välfärdsområdesvalet mitt i pandemin eftersom det inte går att rösta utan friska valfunktionärer. Bilden är från förhandsröstningen i Dickursby i Vanda.

Eftersom tidernas första välfärdsområdesval förrättas mitt i ett svårt skede av coronapandemin har kommunernas centralvalnämnder vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att valet ska kunna hållas. Det finns en befogad oro för att epidemin ska fälla flera av de valnämnder och funktionärer som behövs för att väljarna ska kunna rösta och för att rösterna ska kunna räknas.

– Vi har förberett oss genom att rekrytera fler funktionärer än annars, plus reserver. Och för den egentliga valdagen har vi sett till att det finns ersättare också i nämnderna, men situationen är förstås oroväckande när så många insjuknar, säger Matti Aaltonen, sekreterare vid centralvalnämnden i Esbo som är den största staden i Västra Nylands välfärdsområde.

Om valorganisationen drabbas av manfall finns en risk för att köerna till vallokalerna kan bli längre än annars under den egentliga valdagen. Å andra sidan verkar många väljare tänka att det lönar sig att förhandsrösta om man bara är frisk.

– Om valdeltagandet blir relativt lågt borde vi klara av rösträkningen relativt snabbt eftersom vi också har reserver för rösträknarna, men det beror förstås på hur många som blir sjuka. Förr eller senare får vi ändå alla röster räknade, säger Aaltonen.

I Raseborgs stad med 13 valnämnder om fem ordinarie och fem ersättare i varje nämnd har man utöver de här 130 personerna hittills rekryterat 28 extra personer för valdagen. Johanna Söderlund som håller i arrangemangen räknar med att man kommer att nå upp till 35–40 reserver.

– Det kan behövas om alla skulle råka bli sjuka i någon av nämnderna.

Raseborg kan glädjas åt en talkoanda bland de frivilliga som ställer upp. Flera av de funktionärer som sköter valförrättningen under valdagen har sagt att de vid behov också kan ställa upp och räkna röster på kvällen.

– Folk är verkligt villiga att ställa upp. Många har erbjudit sig att göra dubbla skift under förhandsröstningen, säger Söderlund.

De som sitter i centralvalnämnden och ska räkna förhandsrösterna under valdagen är noga med att bara umgås med familjen och sköta sitt jobb fram till valdagen.

– Vi undviker alla övriga kontakter, säger Söderlund.

Prioriteras i vaccineringen

Hangö stad har följt rekommendationen att prioritera valfunktionärer när den tredje vaccindosen har delats ut. Staden satsar på att informera tydligt om handhygien, munskydd och distans i samband med röstningen, uppger kanslichef Lasse Tallqvist.

– Vi har värvat fler funktionärer än normalt för att ha en reserv, och stadsstyrelsen ska på måndag ta beslut om ytterligare kompletteringar till den egentliga valdagen, om det skulle uppstå ett större manfall och ett nödläge, säger han.

I Östra Nylands välfärdsområde uppger Johanna Päivärinta, centralvalnämndens sekreterare i Borgå, att det ser bra ut för tillfället.

– Alla funktionärer är på plats i dag, och vi har reserver som vi kan ringa in. Men skulle alla bli sjuka samtidigt räcker de förstås inte till. Lite orolig är jag, för man måste beakta att det värsta kan inträffa, säger hon.

Päivärinta säger att det är svårast att sia om den egentliga valdagen, men att det verkar som att ganska många valde att förhandsrösta redan i onsdags, kanske av rädsla för att bli sjuka senare.

Petra Öhman som håller i arrangemangen i Pargas i Egentliga Finlands välfärdsområde sammanfattar utsikterna:

– För tillfället ser det bra ut, men läget kan ändra snabbt.

Öhman menar att det har varit lätt att hitta valfunktionärer och att det finns reserver för förhandsröstningen. Normalt har Pargas, som är det största röstningsområdet inom staden 15 reserver under den egentliga valdagen, i år minst 20. Också i Pargas spirar en talkoanda som ska se till att viruset inte lyckas rubba valet.

– Folk har ringt oss och sagt att de finns till hands och kan ställa upp vid behov, säger hon.

ANDRA LÄSER