Blomsterfonden säljer tre flervåningshus i Kottby – 100 svenskspråkiga åldringars öde oklart

Ett hundratal svenskspråkiga åldringar som sköts av Folkhälsan i Kottby, riskerar att bli tvungna att flytta i sommar. Orsaken är att Stiftelsen Blomsterfonden och Folkhälsan inte har kunnat enas om hyresnivån varpå Blomsterfonden satte tre flervåningshus till försäljning. Flera budgivare är intresserade och det råder oklarhet om Folkhälsan får köpa fastigheten.

Stiftelsen Blomsterfonden äger tre flervåningshus på Pohjolagatan i Kottby i Helsingfors. Här bor 100 svenskspråkiga äldre. Folkhälsan är hyresgäst och driver verksamheten. Men hyresavtalet är uppsagt och löper ut i juni. Vad som händer med invånarna efter det är för stunden ett stort frågetecken.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
26.11.2022 05:01
Sedan 2013 driver Folkhälsan äldreboende för ett hundratal svenskspråkiga helsingforsare på Pohjolagatan i Kottby. Hälften är invånare som klarar sig i egen bostad med en del tilläggsservice medan 50 i huvudsak är demenssjuka sköra åldringar som är helt beroende av vård och omsorg dygnet runt.
Ännu för tio år sedan skötte Blomsterfonden äldreboendena i egen regi, men överlät 2013 verksamheten till  Folkhälsan som är en större aktör med bättre förutsättningar att gå segrande ur Helsingfors stads komplicerade upphandlingar.
”Jag ser möjligheter i fusionen. Vi kommer att bli en del av en större organisation och det här hjälper oss att hänga med i den senaste utvecklingen inom äldreomsorgen”, sade den dåvarande föreståndaren på Blomsterfonden, Monica Ståhls-Hindsberg, till HBL i samband med överlåtelsen för drygt nio år sedan.

ANDRA LÄSER