Rysslandsforskare och rysk ambassadtjänsteman rök ihop i riksdagen

Rysslandsforskaren Arto Luukkanen från Helsingfors universitet målar upp ett framtidsscenario där Donald Trump och Vladimir Putin delar in Europa i intressesfärer. Luukkanen presenterade sina tankar vid ett seminarium i riksdagen inför utländska diplomater. Hans analys fick den ryska ambassadens utsända att protestera högt.

En ukrainsk soldat avfyrar en granat mot pro-ryska rebeller i närheten av byn Avdevka i Ukraina i tisdags.
23.11.2016 18:44 UPPDATERAD 23.11.2016 18:48
Arto Luukkanen, docent och lektor i rysk- och östeuropaforskning vid Helsingfors universitet, höll ett uppseendeväckande föredrag i riksdagen där han analyserade den säkerhetspolitiska situationen i Europa efterdyningarna av det amerikanska presidentvalet.
Luukkanen sticker inte under stol med att hans analys är ett värstafallsscenario över vad som kan vara att vänta framöver och han baserar sina uttalanden på den ryska militärstrategen Pavel Felgenhauer och slutsatser som Luukkanen och hans studenter har dragit under ett pågående forskningsprojekt vid universitetet. Enligt Felgenhauer uppstår nästa ryska oroshärd i Ukraina där Ryssland kommer att försöka göra nya erövringar.
– Signaler som pekar på det är ryska generalstabschefen Valerij Gerasimovs besked om att kraftigt utöka antalet stridsstyrkor. Dessutom ska vi minnas att det är omöjligt att tänka sig en eurasisk union med Ryssland som stormakt utan Ukraina, säger Luukkanen.
En omständighet som enligt Luukkanen kan tala för att en uppgörelse om intressesfärer mellan USA och Ryssland kan bli aktuell är ryska utrikesministern Sergej Lavrovs besked om att "ett fönster står på glänt för förhandlingar om Ukraina ett litet tag, men inte för evigt".
– Frågan är förstås då vilka diskussioner som kommer att äga rum till exempel mellan USA och Ryssland, menar Luukkanen som befarar att vi kan komma att få se en uppgörelse mellan den ryska presidenten Vladimir Putin och hans nyvalda amerikanska kollega Donald Trump.
– Putin har varit motvillig till uppgörelser med Obama, men med Trump som är lika konservativ som ryssarna är situationen en annan.
Luukkanen har tillsammans med sina studenter vid universitetet skissat upp hur en potentiell ny Jaltauppgörelse mellan USA och Ryssland kunde ser ut.
– Att Krim är en del av Ryssland råder det inget tvivel om, likaså skulle resten av Ukraina höra till den ryska intressesfären. Baltikum kunde demilitariseras och Finland och Sverige skulle tvingas vara neutrala och inte få ansluta sig till Nato, säger Luukkanen.

"Chock för Sverige"

Luukkanen inflikar här att valet av Donald Trump måste vara en chock för Sverige.
Ny Jalta-uppgörelse på ritbordet. Docenten och universitetslektorn Arto Luukkanen har tillsammans med sina studenter skissat på hur en eventuell uppgörelse om intressesfärer mellan stormakterna skulle se ut: Ett scenario är att Baltikum skulle demilitariseras och Finland och Sverige tvingas stå utanför Nato.
– För första gången på 200 år måste svenskarna självständigt ansvara för sitt eget försvar. Tidigare har landet haft hemliga eller öppna överenskommelser om att väst kommer och räddar dem om det skulle behövas.
Eftersom Trump är affärsman infinner sig förstås frågan vad han skulle få ut av dealen med Ryssland. Jo, sanktionerna mot Ryssland kan komma att hävas, det kan bli krav på att syriske presidenten Bashar al-Assad ska avsättas och USA och Ryssland kan samarbeta i kriget mot terrorism, spekulerar Luukkanen.

"Slaget om Odessa nästa"

Enligt Luukkanen har Ryssland ännu inte nått sina mål i Ukraina. Skulle det gå som Felgenhauer förutspår: att Ryssland gör nya erövringar i Ukraina i januari, är hamnstaden Odessa i Svarta havet ett sannolikt mål.
– Odessa vore det idealiska målet eftersom man i Ryssland upplever att staden är rysk. Genom att "befria" Odessa skulle man väcka samma patriotiska känslor som då Krim annekterades. Dessutom går det att erövra staden med flottstyrkor och genom att ta Odessa skulle Ryssland skapa en landförbindelse till moldaviska utbrytarrepubliken Transnistrien.
Vid seminariet i riksdagen som ordnades av Sannfinländarna och alliansen för konservativa partier i Europa, ACRE, närvarade drygt hundra åhörare, varav de flesta var diplomater stationerade i Helsingfors.

Rysslands utsände: Putin är ingen gud

Oleg M. Filjaev, rådgivare vid ryska ambassaden i Helsingfors, protesterar efter Luukkanens anförande.
– Förutom att din presentation innehåller faktafel håller jag inte med dig i din tolkning av modern diplomati. Det du säger är förödmjukande för länder som USA. Enligt dig är EU-länderna bara Putins marionetter. Putin är inte någon gud och det du säger går emot Rysslands och Putins intressen. Ryssland vill inte få en massa fiender, säger Filjaev och ber att få en kopia över Luukkanens presentation av arrangörerna.
Här följer en replik av Luukkanen:
– Det finns en sak som vi är ense om: Putin är ingen gud. Jag vill påpeka att det här är ett scenario av Felgenhauer, inte något jag önskar ska inträffa. Det går inte att förneka att Ukraina är offer i en konflikt som Ryssland har startat. Det är tragiskt att Ryssland startade ett krig och förstörde sina möjligheter att utveckla relationen till sin kusin Ukraina.
Lobbyisten och tidigare riksdagsledamoten Kimmo Sasi vill höra Luukkanens syn på vilka krav Putin kan tänkas ha vad beträffar Finland vid en presumtiv rysk-amerikansk uppgörelse.
– Vi skulle se en nyfinlandisering och en ny förståelse för ryska intressen. Frågan är hur finländarna vill ha det? Ukrainarna ville inte vara en del av den ryska sfären utan valde väst. Vill vi vara en del av den ryska lösningen eller orientera oss västerut, säger Luukkanen.

ANDRA LÄSER