Undermedveten attityd att de äldre är en börda

I engelskspråkiga sociala medier gläder sig redan många över detta virus som gör av med oss "boomers”.

I Finlands grundlag föreskrivs om ett förbud mot diskriminering och att alla är lika inför lagen. Vad som avses med förbudet mot diskriminering inom olika livsområden preciseras i diskrimineringslagen, strafflagen, jämställdhetslagen och arbetslagstiftningen. Detta har nu upphävts i och med beredskapslagen.
Regeringen, i sin stora visdom, vill att personer över 70 år förpliktas undvika kontakt med andra människor så mycket som möjligt. På så vis vill man ”skydda” åldersgruppen. Detta, trots att sjukdomens förekomststatistik visar att majoriteten av smittobärarna är under 70 år och att majoriteten av de smittade är 35–45-åringar. Ambitiöst, minst sagt, då vi är cirka 800 000 personer.
Så nu får Paula Koivuniemi, Katri-Helena, Mauri Pekkarinen och Nils Torvalds gå in i karantänskåpet? Men de kommunala förtroendepersonerna offras. Men kanske ett kommunalt uppdrag skyddar en människa från att få viruset? Man kanske borde ha tillagt att förtroendepersonen också borde vare medlem av ett regeringsparti?
Kanske finns där också ett samband med att samma dag som Paavo Väyrynen meddelade om sin återgång till Centern meddelade statsministern att människorna över 70 år skall hållas hemma?
I engelskspråkiga sociala medier gläder sig redan många över detta virus som gör av med oss "boomers”. Jag påstår inte att attityden finns i regeringens linje för över 70-åringar. Men trots allt tal om att skydda äldre och andra riskgrupper finns där djupt nere en undermedveten attityd att de äldre är en börda som andra skall bära och inte en grupp som kan kräva och har rätt till att få respekt. Sådan är den västerländska civilisationen och i synnerhet denna hemmagjorda.
I karantänen kan vi trösta oss genom att läsa vad Världshälsoorganisationen och dess direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus har att säga. Han prisar Kinas insats i kampen mot covid 19-viruset och vill öka testandet som visserligen inte hjälper mot sjukdomen. Det är samma person som en gång i tiden föreslog att Zimbabwes dåvarande president Robert Mugabe skulle utnämnas till WHO:s goodwillambassadör för Afrika.

Hans Berglund,

Sjundeå

ANDRA LÄSER