Polisen slår larm: Kraftig ökning av kriminella gäng i Finland

Den organiserade brottsligheten blir allt grövre. Förutom fler och större motorcykelklubbar håller kriminella gäng av olika etniskt ursprung på och startar upp verksamhet i Finland. Polisen bedömer att det inom några år kan uppstå regelrätta gatugäng i Finland och att risken för våldsamma sammandrabbningar mellan ligor ökar.

Polisen varnar för ökad gängbrottslighet. Fler kriminella grupperingar ökar risken för våldsamma sammandrabbningar där oskyldiga utomstående kan råka illa ut, säger kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren. Till höger polisöverinspektör Heikki Lausmaa.
Maria Gestrin-Hagner
29.03.2019 12:23 UPPDATERAD 29.03.2019 20:05
Polisstyrelsen ser dystert på framtiden vad beträffar kriminella gäng och deras framfart i Finland och Europa. Då det år 2000 ännu bara fanns tre etablerade kriminella motorcykelgäng i Finland med åtta underavdelningar, finns det i dag sju gäng med sammanlagt 75 avdelningar. Tillväxttakten visar inga som helst tecken på att mattas av – tvärtom.
Kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren från Centralkriminalpolisen använde ett beskrivande uttryck för att skildra läget för stunden: Gängen dyker upp som svampar ur jorden, sade Ahlgren som redogjorde för läget under Polisstyrelsens presskonferens.
Men det är inte bara de etablerade kriminella MC-gängen som frodas. Från utlandet anländer nya organiserade ligor som försöker få fotfäste i Finland. De här grupperna har med sig en ny och våldsammare brottskultur.
– Gängen utnyttjar landsmän som redan finns i Finland sedan tidigare eller anlitar medlemmar som är bekanta med finländska förhållanden. De är mycket skickliga att nätverka, säger Ahlgren.
I Finland finns ännu inga regelrätta gatugäng, men det kan bara vara en tidsfråga innan så är fallet, varnar polisen.
– I större tätorter vet vi att vissa ungdomsgrupper flockas i köpcentrum. Det finns en uppenbar risk för att det kan uppstå gatugäng med hjälp av inblandning av kriminella organisationer, säger Ahlgren och varnar för tre trender: Ökad gängbrottslighet, mer gränsöverskridande brottslighet och allt brutalare våld.

Polisen konfiskerar vapen dagligen

Kännetecknande för samtliga brottsliga gäng är att de är tungt beväpnade: Polisen konfiskerar dagligen vapen av gängmedlemmar. Rekordet i fjol var då polisen lade beslag på 80 olagliga vapen hos en och samma person, varav flera var helautomatiska vapen.
De kriminella gängen tar in deaktiverade vapen i Finland, alltså vapen som har gjorts obrukbara, men som reaktiveras igen av en vapensmed eller tekniker med koppling till de kriminella.
Gängbanditerna är också affärsmän. Så gott som varje kriminellt gäng har ett företag, många har flera. Firmorna är nödvändiga för att gängen ska kunna tvätta sina pengar som härstammar från olaglig verksamhet. Särskilt täta band till undre världen finns i byggbranschen, i säkerhetsbranschen och i nattklubbsbranschen.

Ryskt MC-gäng

De nyaste brottsliga gängen är No Surrender från Nederländerna, Shark Rider från Thailand och ryska RMI (Russian Motorcyclists International). Den sistnämnda är en undergrupp under motorcykelklubben Nattvargarna som står nära president Vladimir Putin.
RMI-medlemmarna i Finland hör inte till Nattvargarna utan är uttryckligen medlemmar i RMI. Gänget har ännu inte etablerat sig på någon viss ort, utan har för stunden knappt tio medlemmar som bor på olika håll i södra Finland.

Albanska maffian på framfart

En annan ovälkommen gruppering som polisen inte ser med blida ögon på är den albanska maffian som får ett allt större fotfäste i Europa, men också i Finland.
För vanliga människor utan kontakt med undre världen kan polisens varningar låta överdrivna. Men Christer Ahlgren menar att var och en har vara anledning att vara vaksam.
– De facto kan vem som helst drabbas. Många av gängmedlemmarna kör drogpåverkade på stan och kombinationen knarkande beväpnad brottsling som struntar i trafikreglerna är inte att rekommendera. Vanliga människor som rör sig i nattlivet kan också drabbas, likaså företagare som riskerar bli offer för bedrägerier.
– Vi ska också minnas att anhöriga och släktingar till små brottslingar kan råka illa ut: Ligorna ägnar sig åt utpressning. Om inte du själv kan betala, kontaktar de din mamma och ser till att hon hostar upp med stålarna.
Vid presskonferensen fick polisen svara på varför den nu väljer att skrämma upp allmänheten genom hotbilder om kraftigt ökad organiserad brottslighet trots att polisen på senaste tiden har fått både ökade befogenheter och resurser.
Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen försvarade sig med att polisens avsikt är att dela med sig av sina insikter så att samhället bättra kan förbereda sig på vad som komma ska.
– Jag hoppas att det råder en gemensam uppfattning om att vi inte godkänner organiserad brottslighet. Ska medlemmar som bär kriminella emblem få röra sig ute i vårt samhälle? Och går vi med på att de här personerna åker omkring i flotta bilar utan att vi utreder varifrån pengarna kommer? Eftersom det hela tiden dyker upp nya ligor, är polisen tvungen att välja var den sätter in sina stötar, säger Ahlgren.
Kolehmainen påpekar att Finland ligger efter utvecklingen i Sverige med ungefär fem år. Kolleger i Sverige har särskilt varnat honom för en framtid där kriminella gäng drabbar samman.
– Vi vill inte ha en sådan situation. Det skulle innebära ett hot också för utomstående civila, säger Kolehmainen.
Ahlgren ser det inte alls som osannolikt med gängfejder mellan rivaliserande grupper framöver:
– Eftersom vi får fler kriminella gäng blir deras livsutrymme begränsat. Då är det upplagt för revirtvister och sammandrabbningar.

Kriminella gäng i Finland

Etablerade:
Bandidos MC (USA).
Cannonball MC (Finland).
Hells Angels MC (USA).
United Brotherhood (Finland).
Satudarah MC (Nederländerna).
Bats (Finland).
Outlaws MC (USA).
Nykomlingar:
No Surrender (Nederländerna)
Shark Rider (Thailand)
Russian Motorcyclists International (Ryssland)
Källa: Centralkriminalpolisen

ANDRA LÄSER