Lars Vilks ser sitt liv efter Muhammedteckningarna som ett pågående konstprojekt

För tolv år sedan blev konstnären Lars Vilks en nyhet över hela världen efter att ha tecknat profeten Muhammed som rondellhund. I dag lever han under polisbeskydd, och fortsätter måla rondellhundar.

Konstnären Lars Vilks är aktuell i Svenska Yles serie Aktivisten.
Det var 2007 som allting fick sin början. Lars Vilks bjöds in till en utställning kring hunden i konsten och fick idén att kombinera två aktuella fenomen: dels uppståndelsen kring Jyllands-Postens Muhammedteckningar, dels rondellhundar som blivit en populär form av folkkonst.

ANDRA LÄSER