Politikerna slösar bort våra skattepengar

"En orsak till eländet är att politikerna låter sig påverkas av lobbare, som förnekar behovet av en enig skattepolitik."

Politikernas uppgift är att bevaka sina väljares intressen. Att väljarens surt betalda skatter på bästa sätt ska täcka hens behov av samhällsservice. Att se till att alla, företag och individer, rättvist delar på skattebördan. Att se till att skatterna inte stjäls av brottslingar.
Nu urholkas välfärdssamhället för att våra valda politiker låter brottsliga företag och individer försnilla en del av våra inbetalda skatter. För att EU-lagstiftningen, i en globaliserad värld, är så okoordinerad och dåligt övervakad, att en del betalar litet eller ingen skatt.
En orsak till eländet är att politikerna låter sig påverkas av lobbare, som förnekar behovet av en enig skattepolitik. En annan orsak är att en del EU-länder låter egoistiska, nationella intressen få företräde framför gemensamma europeiska intressen. Det skadar de övriga EU-ländernas ekonomi och på sikt även det egna landets. En tredje orsak är att brottslingar stjäl våra skattepengar.
Man uppskattar att EU årligen går miste om 1 000 miljarder och Finland 10 miljarder euro i skatteinkomster.
Ett gäng förbrytare stjäl våra skattepengar. År 2017 avslöjades cum-ex, alltså avancerad skatteplundring via skenaffärer samt kryphål i dubbelbeskattningsavtal. Svindlarna har tillsvidare stulit över 50 miljarder euro från EU-staternas kassor, lika mycket som Finlands statsbudget. Enligt New York Times kan det vara den största skattekuppen någonsin. Man tror att cum-ex, i olika varianter, ännu används inom EU. Tyskland är värst drabbat. Men även Finland berörs.
EU-länderna har vaknat och försöker få tillbaka pengarna. Man försöker stoppa artificiella transaktioner av typen cum-ex, som har varit kända i USA i över tio år. Brottslingarna; aktiemäklare, finansinstitut och banker, vågade inte göra cum-ex i USA, och flyttade brottsligheten till EU. Den enskilda skattebetalaren, du och jag, får stå för fiolerna. Huvudskyldiga är Tyskland och England. Men varken Sverige eller Finland är oskyldiga.
Men cum-ex är bara ett exempel på EU:s ineffektiva skattehantering.
Lux Leaks visade hur ett EU-land utifrån nationella intressen ekonomiskt skadade de övriga EU-länderna genom att erbjuda företag som etablerade sig där betydande skatterabatter.
De läckta Panamapappren visade hur företag, förmögna personer, och samhällsledare via skatteparadis eliminerade sina skatter.
År 2017 såg Paradisdokumenten dagens ljus. 13 miljoner dokument visar hur världens elit och ledande företag eliminerar sina skatter.
Positivt är att EU-parlamentet har reagerat och kräver en revidering av EU:s och dess medlemsländers skattesystem. Negativt är att många länder och parlamentariker motsätter sig denna revidering.
Om inte politikerna i EU-länderna slutar slösa med våra skattepengar och snabbt inför en lagstiftning och övervakning, som förhindrar stöld av våra inbetalda skatter, som gör beskattningen rättvisare inom EU och som förhindrar omoraliskt skattetrixande, bör medborgarna allvarligt överväga att i nästa val byta ut de slösande politikerna mot nya som tar tillvara våra intressen.

Lennart Andersson

Högsåra

ANDRA LÄSER