Olyckor den vanligaste dödsorsaken bland unga

Det är mycket vanligare att män dör i olyckor än kvinnor, men orsakerna är oklara. Bland ungdomar är olyckor den klart vanligaste dödsorsaken.

Polisen utreder fortfarande den slutliga orsaken till Emil Nurmis död, men inget tyder på att han utsatts för ett brott, utan det handlar sannolikt om en olycka.
Omkring 2 800 finländare dör i olyckor varje år. Det är mycket, särskilt om man jämför med övriga EU-länder. Enligt en EU-jämförelse ligger Finland på fjärde plats efter de baltiska länderna. Däremot är till exempel trafikolyckornas andel liten.
– Olyckor är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Finland, så det är ingen struntsak. Till skillnad från vad de flesta tror inträffar de flesta olyckorna hemma och på fritiden, säger forskare Kari Haikonen på Institutet för hälsa och välfärd THL.
Hurudana dödsolyckor man hamnar i beror mycket på ålder. Överlag är den vanligaste dödsolyckan att man faller eller ramlar, men det här är särskilt vanligt bland gamla människor. Däremot är andelen drunkningsolyckor den största bland barn. Åldern syns också i var olyckorna inträffar: till exempel trafikolyckor är vanligast bland barn och unga vuxna, medan olyckor som inträffar hemma är vanligast bland barn och äldre personer.

Klara könsskillnader

Det finns ändå en klar trend som inte varierar. Män drabbas oftare, oavsett vilken typ av olycka eller vilken åldersgrupp det gäller. Enligt statistik sammanställd av THL dog nästan 2 500 personer i olyckor år 2014, varav över hälften, 1 500 personer, är män.
Varför det är så finns det ingen heltäckande förklaring på. Möjliga orsaker är till exempel att män och kvinnor tillbringar sin fritid på olika sätt, att män tar mer risker och dricker mer. Män förväntas vara mer aktiva och våghalsiga. Hos en del mansdominerade yrkesgrupper är också arbetsomgivningen mer riskfylld än normalt.

Alkoholpåverkan påverkar

En annan klar trend är att alkohol ofta spelar en roll, särskilt hos män. En tredjedel av dödsolyckorna inträffar då offret varit alkoholpåverkad och i majoriteten av de här fallen har offret varit en man. Exempelvis bland 45–64-åriga män var alkohol delaktig i över 85 procent av dödsolyckorna. Allra vanligast är att man dör i bastun, i en eldvåda eller drunknar.
Det typiska drunkningsoffret är enligt THL en medelålders man, som kör en fritidsbåt på sommaren och trillar överbord. Kring 86 procent av alla som drunknat under de senaste femton åren är män.
Alkoholen spökar också i många andra olyckskategorier. Till exempel största delen av drunkningsolyckorna inträffar när man är alkoholpåverkad, och de flesta förgiftningsfallen är alkoholförgiftning.
Det positiva är emellertid att dödsolyckorna minskat under de tio åren senaste åren. Och vi har kommit långt från toppåren 1941–1945, även om krigsdödligheten inte borde synas direkt i olycksstatistiken. Under krigsåren ökade förgiftningsfallen, vilket enligt dåvarande statistik berodde på "dels kolosförgiftningar som gengasbilar orsakade, dels att man blev full på träsprit och andra giftiga drycker."
Källor: Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd THL, dödsorsaker, Statistikcentralen.
ANDRA LÄSER