Olyckan på Erstan: Motorbåtens skeppare dömdes enligt åtalet – villkorligt fängelse och höga skadestånd

Nu har fallet med den dödliga båtolyckan på Erstan avgjorts i första rättsinstans. Rätten anser att motorbåtens skeppare gjort sig skyldig till flera grova brott.

Storleksskillnaden mellan båtarna som var involverade i olyckan var betydlig.
04.03.2021 15:19
Helsingfors tingsrätt har avgjort fallet som gäller den dödliga båtolyckan på Erstan i Åbolands skärgård den 3 augusti 2019. Rätten anser att skepparen på motorbåten gjorde sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, två grova dödsvållanden och två vållande av personskada, precis enligt åtalet, och dömer honom till 1 år 6 månaders villkorligt fängelse.
Dessutom döms mannen att betala skadestånd och ersättningar på över 180 000 euro till sammanlagt åtta målsägande, som är offrens familjemedlemmar.
En 15 meter lång motorbåt av märket Fairline Targa 48 körde på en 8 meter lång motorseglare av märket Nordic 81 MS. Förutom skepparen befann sig hans fru på motorbåten. På den mindre båten befann sig totalt fyra vuxna och två minderåriga barn. Två medelålders män som var bröder dog i olyckan.

Bromsa och väja

I rätten hävdade motorbåtens skeppare att han försökte bromsa så fort han fick syn på motorseglaren. Rätten anser i sin bedömning att det är sannolikt att skepparen agerade som han påstår, men att det i varje fall var för sent och inte har en inverkan på den juridiska bedömningen.
Skepparen hävdade också att han inte kört rakt på motorseglaren utan försökt väja. Med tanke på båtarnas storleksskillnad hade motorseglaren sannolikt sjunkit om krocken hade ägt rum på det sätt som åklagaren hävdar, går resonemanget. Rätten valde ändå att tro på åklagarens version av händelseförloppet. Skepparen hann inte väja före krocken.

Gäller sjölagen

Fallet behandlades i Helsingfors tingsrätt i stället för Egentliga Finlands tingsrätt eftersom det gäller sjölagen. Enligt sjölagen behandlas ärenden som gäller sjölagen i sjörättsdomstol i antingen Helsingfors eller Mariehamn.
Domen har inte vunnit laga kraft.

ANDRA LÄSER