När stoppas bensinbilen? Tung kamp om klimatåtgärder i EU

Hur ska skogsbruket bidra till en bättre miljö? Och hur länge får nya bensin- och dieselbilar säljas? Tunga frågor ska upp när EU-ländernas klimatministrar möts i Luxemburg.

En kvinna tankar sin bil i södra Frankrike. Inom EU diskuteras när det ska bli stopp för försäljning av nya bensin- och dieselbilar.
På tisdagens ministermöte är det tänkt att medlemsländerna ska enas om en rad tunga förslag som ingår i EU-kommissionens stora klimatpaket inför 2030.
Tills då ska EU-länderna gemensamt ha minskat sina utsläpp med 55 procent jämfört med utsläppen år 1990. Det ska ske med hjälp av ett drygt tiotal förslag som kommissionen lade fram i sitt "Fit for 55"-paket i fjol somras.
Tyngst på tisdagen är frågan om hur handeln med utsläppsrätter (ETS) ska se ut framöver. Förslaget som ligger på bordet innehåller bland annat att de fria utsläppsrätterna ska vara utfasade till år 2035 – betydligt senare än vad EU-parlamentet vill.
Andra tunga bitar gäller utsläppen från allehanda mark- och skogsanvändning – förkortat som LULUCF på "klimatspråk".
Ett ytterligare förslag handlar i sin tur om när det ska krävas att alla nya personbilar och lätta skåpbilar ska ha nollutsläpp – det vill säga i princip inte längre kunna drivas av bensin eller diesel. EU-kommissionens förslag är att det ska ske år 2035. Flera länder trycker dock på för ett stopp redan från år 2030.
Det som EU-länderna kan enas om under tisdagen ska sedan jämkas ihop med EU-parlamentets linje innan de nya reglerna kan bli verklighet. Tuffa kompromissförhandlingar väntas under hösten och vintern.

ANDRA LÄSER