Mer än konventionell satir när Rosanna Fellman leker med presidenten

Fru president lämnar läsaren ambivalent i Rosanna Fellmans andra diktbok. HBL:s recensent ser en intersektion mellan den svenska poeten Johan Jönsons hybridböcker och language-poesi i bred definition.

I Rosanna Fellmans andra diktbok Republikens president – Tasavallan presidentti används svenska, finska och engelska parallellt.