Låt inte nya Aranda stranda!

Anslagen för havsforskning måste säkras på en tillräckligt hög nivå. Det räcker inte med ett fint och renoverat forskningsfartyg om det inte kan användas.

LedareTommy Westerlund
28.09.2018 13:50 UPPDATERAD 28.09.2018 16:17
Den gånga sommaren var mycket rik på blågröna alger, men tyvärr har havsforskningsfartyget Aranda legat på dock i Raumo längre än beräknat och inte kunnat utföra en enda forskningsexpedition förrän i slutet av augusti.
Aranda har förlängts, moderniserats och över huvud taget piffats upp för sammanlagt 15 miljoner euro. Det är bra, hon gör ett mycket viktigt jobb ute på Östersjön och i Finska viken.
Men den ena handen tycks inte veta vad den andra handen gör eller hur ska man tolka regeringen Sipiläs beslut tidigare att skära i grundfinansieringen så att Aranda inte kan användas till det som hon finns till för. Under regeringens tid vid makten har anslagen skurits ner med en fjärdedel. Expeditionerna har blivit både kortare och färre.
I stället för att använda Aranda för eget bruk tvingas Finlands miljöcentral hyra ut fartyget till olika samarbetspartner för att få ekonomin att gå ihop.
Till exempel i Sverige har man insett behovet av den här typen av forskning och ett nytt fartyg är där under byggnad. Det betyder att en av Arandas kunder på sikt försvinner och minskar hyresintäkterna, vilket ytterligare försvårar situationen för Miljöcentralen.
Den gångna heta sommaren med mycket riklig algblomning öppnade ögonen även på de största tvivlarna om hur illa ställt det är med våra kustvatten och hela Östersjön. Politiker från alla håll betonade vikten av åtgärder mot klimatförändringen i stort och för Östersjön speciellt.
Men regeringen har betett sig huvudlöst. Rapporter om en ny svår algsommar åtminstone i Finska viken också nästa år talar sitt tydliga och konkreta språk som alla politiker borde förstå. Det behövs mer forskning, inte mindre.
I nästa års budgetförslag har regeringen i alla fall ökat anslagen för skyddet av Östersjön men om det räcker för att lyfta forskningen till ens samma nivå som tidigare är oklart.
Förhoppningsvis är nästa regering klokare och mer miljömedveten och ger Miljöcentralen och forskningen tillbaka de pengar som den har tvingats avstå från och som drabbat bland annat havsforskningen. Det får gärna ske med råge, för pengarna kommer att betala sig tillbaka. Arandas forskning minskar inte belastningen på Östersjön eller algblomningen, men det arbete som utförs med hjälp av fartyget ger oss viktig information om hur vi kan åtgärda problemet.

ANDRA LÄSER