Stadshuskvarteret i Grankulla måste omedelbart läggas på is

Stadsbanan väntar inte, den kommer att byggas inom utsatt tid. Vi vill väl inte ha två pågående projekt av aldrig tidigare skådad magnitud i vårt centrum samtidigt?

New York Times (24.12.2018) kallade lite lekfullt Grankulla för världens lyckligaste plats. Detta ledde i sin tur också till en fotoutställning med samma tema.

Nu har vi i Grankulla under flera år velat fram och tillbaka med planerandet av stadshuskvarterets framtid och det så kallade ormhuset. Den föreslagna planen är helt enkelt urusel och passar inte i vår stad. Efter vår senaste insändare i Kaunis Grani (30.1) där vi föreslog en timeout samt att Medborgarinstitutet och stadshusets verksamhet skulle byta platser sinsemellan har det även skett samhälleliga förändringar. 


Covid-19-pandemin ändrar på boendestrukturbehoven inför framtiden och det har fattats ett beslut om att bygga stadsbanan. Dessa två förändringar förstärker ytterligare behovet av en timeout för stadshuskvarteret. Stadsbanan väntar inte, den kommer att byggas inom utsatt tid. Vi vill väl inte ha två pågående projekt av aldrig tidigare skådad magnitud i vårt centrum samtidigt? Därför bör vi nu sätta all vår energi på att så fiffigt som möjligt planera och förverkliga stadsbanan. Redan ett planerande av den kommande cykelvägen längs med järnvägen kommer att vara krävande. Även den inplanerade förnyelsen av tunneln med hissar och busshållplatser under järnvägen är ett väldigt stort projekt som ändrar på Grankullas stadsbild radikalt.

Därför bör planerandet av stadshuskvarteret omedelbart läggas på is så att vi tillsammans kan koncentrera oss på det enorma stadsbaneprojektet och vad som skall hända med stationens p-plats, stationsbyggnaden och så vidare. Detta är ett projekt med mycket större inverkan än ett ormhus. I både New York Times och i intervjun om fotoutställningen nämns området kring järnvägsstationen som det problematiska i vår stadsbild och det som minst talar för ”världens lyckligaste plats”. Vi vill alla att detta projekt skall lyckas och det gör det endast om vi alla samarbetar och vill nå ett bra gemensamt resultat – världens lyckligaste stadsbana.Patrick Nystén,


Fredrik Waselius,

Grankulla

ANDRA LÄSER