Sju av tio finländare hör till folkkyrkan – "Visar på en fortsatt individualisering"

71 procent av befolkningen är medlemmar i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, vilket är en procent färre än året innan.

SPT/Jenny Blomqvist
15.01.2018 15:00 UPPDATERAD 15.01.2018 22:58
Enligt Kyrkans forskningscentrals preliminära uppgifter hör knappt fyra miljoner finländare till statskyrkan. I fjol utträdde sammanlagt 52 296 ur kyrkan och 16 492 medlemmar anslöt sig. Under 2017 döptes 33 748 barn och 44 325 kyrkomedlemmar avled. Antalet utträdda ökade lite jämfört med året innan och antalet döpta sjönk.
– Kyrkans medlemsutveckling de senaste åren visar på en fortsatt individualisering i val som gäller religiösa frågor. Allt färre familjer döper sina nyfödda barn till medlemmar i kyrkan. Närmare en tredjedel av de som utträder ur kyrkan är unga vuxna under 30 år. Å andra sidan är andelen unga män i trettioårsåldern en märkbar del av de som inträder i kyrkan. I fjol var männen till och med svagt i majoritet bland de som inträdde, berättar forskare Veli-Matti Salminen från Kyrkans forskningscentral.
De slutgiltigt granskade uppgifterna om medlemsstatistiken publiceras på webbtjänsten Kyrkans statistik under vecka fem.

Jyväskylä är störst och Bergö minst

Jyväskylä församling är fortsättningsvis Finlands största församling med nästan 100 000 medlemmar. Bergö församling i skärgården söder om Vasa är fortsättningsvis minst med sina 400 församlingsmedlemmar, vilket är 14 medlemmar färre än året innan.
– Migrationen ökar städernas befolkning. Det syns i och med att större församlingarna växer trots att utträden är vanligare i de områdena, konstaterar Salminen.
Rättelse: I rubriken har statskyrka bytts ut mot folkkyrka. Statskyrkosystemet avskaffades i Finland år 1870.

ANDRA LÄSER