Finländarna har starkt förtroende för polisen

Största delen av finländarna har förtroende för polisen, visar den nya polisbarometern. Hela 96 procent av dem som svarade litar mycket eller ganska mycket på polisen. Nästan 90 procent litar på att polisen klarar av att upprätthålla den allmänna ordningen och garantera säkerheten.

Finländarna upplever också att polisens och andra myndigheters betydelse i att stoppa kriminalitet och trygga säkerheten har ökat.
– Trots yttre turbulens har finländarnas uppfattningar om den inre säkerheten hållits på en stabil nivå. Medborgarna har ett allt tydligare förtroende för polisen, säger inrikesminister Paula Risikko (Saml) i ett pressmeddelande.

Kriminaliteten oroar inte

Av de svarande ansåg 83 procent att kriminaliteten i Finland inte är särskilt oroande just nu. De brott som oroar finländarna mest är rattfylleri, skjutvapenbrott, sexuella brott, våld, narkotikabruk och narkotikaförsäljning.
Drygt tusen finländare i åldern 15–79 svarade på undersökningen som gjordes av Taloustutkimus. Barometern har gjorts åtta gånger under perioden 1999–2014.

ANDRA LÄSER