Industrins beställningar ökade med en tredjedel i december

Under hela året var uppgången 0,7 procent, uppger Statistikcentralen.

Värdet på industrins beställningar ökade med 0,7 procent i fjol, enligt Statistikcentralen.

Enligt Statistikcentralens uppgifter ökade värdet på industrins beställningar och orderstock med 32,1 procent i december i jämförelse med året innan. Stora månatliga fluktuationer är vanliga inom industrin.

Tillväxten beror till stora delar på några större leveranser inom varvsindustrin, enligt Statistikcentralen. Den årliga tillväxten inom industrin ökade med 0,7 procent jämfört med föregående års siffror.

Beställningarna minskade däremot inom de övriga industriella branscherna. Till exempel den kemiska industrins beställningar minskade med 3,6 procent medan pappers- och kartongindustrin genomlevde en nedgång på 7,4 procent.

Statistikcentralens uppgifter bygger på det ekonomiska värdet av de beställningar på varor och tjänster som riktas till den finska industrins produktionsanläggningar. Statistiken förlitar sig på ett urval av 400 till 500 företag som kontaktas månatligen.

ANDRA LÄSER