Ökad utdelning men försiktiga uttalanden från Nokia

Nokia delar ut mera pengar till sina aktieägare än förra året tack vare ett bra resultat. Samtidigt är företaget försiktigt med att uttala sig om framtiden i branschen.

Vd:n Rajeev Suri beskriver Nokias resultat som stabilt. Det är ett positivt omdöme, med tanke på att man genomförde en storaffär och köpte Alcatel-Lucent under året. Det nya storbolaget inledde sin verksamhet vid årsskiftet.
Suri föruspår att den snabba tillväxten för mobila nätverk stannar av i början av året, då många stora byggen av 4G- och LTE-nätverk börjar bli klara, bland annat i Kina. Nokia går inte ut med någon bedömning av hur resten av året kommer att se ut förrän i nästa kvartalsrapport. Alcatel-Lucent-affären är så pass färsk att dess effekter är för svårbedömda, anser företaget.
Nokias rörelsevinst för hela förra året blev 1 688 miljoner euro, en klar ökning från 1 412 miljoner året innan. Omsättningen ökade från 11,8 miljarder till 12,5 miljarder. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,26 euro per aktie jämfört med 0,14 euro förra året.
Senioranalytikern Hannu Rauhala på OP uppger att resultatet är enligt förväntningarna. Det samma gäller bedömningen om att marknaden håller på att mättas för tillfället.
– Det här ligger nog i linje med vad Nokias konkurrenter sagt, säger Rauhala.

Inlösning pågår

Nokia har hittills löst in ungefär 91 procent av aktierna i Alcatel-Lucent. Enligt fransk lag borde Nokia komma upp i 95 procent för att kunna tvångsinlösa resten av aktierna på börsen.
Nokias ekonomidirektör Timo Ihamuotila uppger att fusionen av de två företagen kan fortsätta som planerat.
– Tröskeln på 95 procent är ganska hög. Det är inte ovanligt att man kommer nära och så småningom tar sig mot 95 procent, säger Ihamuotila.
Alcatel-Lucent-affären innebär att det nybildade företaget har mycket överlappande verksamhet som så småningom ska försvinna. Nokia siktar på att skära ner kostnaderna med 900 miljoner euro under år 2018, men har inte gått ut med några detaljer om vilka enheter som är hotade.
Enligt Suri har de första sparåtgärderna genomförts som planerat.

ANDRA LÄSER