Etlas Aki Kangasharju varnar: Kan öka inflationen

Etlas vd Aki Kangasharju varnar för att åtgärderna för att stödja finländarnas köpkraft är så generösa att de ökar inflationen ytterligare. I stället för en allmän sänkning av elmomsen hade han föredragit riktade stöd. 

Forskningsinstitutet Etlas vd Aki Kangasharju.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
13.09.2022 10:28
Aki Kangasharju, vd för näringslivets forskningscentral Etla betecknar budgeten som en generöst tilltagen valbudget.
– Regeringen har lyssnat på folkets oro och hjälper på alla tänkbara sätt. Men i pressmeddelandet nämns ordet nedskärning en enda gång. Prioriteten ligger inte på besparingar.
Han har förståelse för idén med att sänka momsen på el, men anser att det hade varit bättre med riktade stöd till dem vars elräkning stiger mest.
– En momssänkning uppmuntrar inte till att spara el.
Kangasharju frågar sig om åtgärderna för att stärka finländarnas köpkraft är för kraftiga, så att de ytterligare sätter fart på den inhemska inflationen.
– Risken finns när stöden är så generösa.
Han är kritisk till det extra barnbidraget i december, men stöder sänkningen av dagvårdsavgifterna eftersom det kan bidra till att locka fler mammor ut i arbetslivet. 

Skuldsättningen oroar

Mika Kuismanen, chefsekonom på Företagarna i Finland välkomnar åtgärderna för att lindra effekterna av de höjda elpriserna. Men han konstaterar att de inte hjälper företagen, som också står inför stora utmaningar.
– Regeringen borde också ha beslutat om åtgärder för att öka tillgången till el. Problemet är utbudssidan, säger Kuismanen i ett pressmeddelande.
Företagarna uttrycker också oro över den ökande offentliga skulden och uppmanar nästa regering till årliga besparingar på 700–800 miljoner euro. 
– Ju större skulden är desto större del av skatteintäkterna går till lånekostnader i stället för till ändamål som främjar tillväxtpotentialen i ekonomin, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland, i pressmeddelandet.

EK saknar stöd till företagen

Också Finlands näringsliv EK uttrycker förståelse för stödåtgärderna i ett exceptionellt läge, men understryker att allt görs med lånade pengar. Vd Jyri Häkämies efterlyser incitament för att minska elförbrukningen.
Också EK anmärker på att regeringen inte fattat några beslut om stöd till företagen, trots att också de drabbas av ökade elkostnader.
Däremot berömmer EK beslutet att utbilda 2 500 nya vårdbiträden, och att regeringen drog tillbaka planerna på nedskärningar i finansieringen av forskning och utveckling.

ANDRA LÄSER