Teoretiskt språkintresse?

Man kan nog höra att talaren inte har finska som modersmål, men på det sättet talade alla dåtida svenskspråkiga politiker och statsmän.

Professor emeritus Matti Klinge argumenterar (HBL Debatt 30.11) för marskalk Mannerheims kunskaper i finska. Han menar att de var bättre än "knaggliga”, även bättre än "skapliga”, som professor Henrik Meinander formulerat. Må så vara. På efterhand är det svårt att verifiera.

ANDRA LÄSER