3 musketörer modell för 27 EU-länder

Ekonomin i EU ska fås på fötter bland annat genom en ny återhämtningsfond på 750 miljarder euro. I dessa hårda tider blir armbrytningen om fonden hård.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har presenterat ett förslag till återhämtningsfond på 750 miljarder euro.
EU har ställts inför många och stora prövningar, men aldrig har unionens fortsatta existens på allvar hotats som nu. En djup splittring är inte utesluten, men om EU rider ut den storm som nu rasar kan slutresultatet i stället bli ett stärkt Europa.
ANDRA LÄSER