Dådet i Ulrikasborg: Psykiatern erkänner att han orsakade fruns död

Bara dagar efter att den brottsmisstänkta psykiatern greps i Ulrikasborg gick polisen ut med att fruns död utreds som dråp. Men nu uppger polisen att dådet kan komma att klassas som mord, vilket betyder att det uppfyller ett av två kriterier, eller båda två. – Han har erkänt att han orsakade fruns död, säger kriminalkommissarie Tommi Lehtonen till HBL.

Den 16 december greps en psykiater som misstänkt för att ha dödat sin fru. Han är häktad för dråp, men brottsrubriceringen kan enligt polisen ändras till mord, vilket skulle ge ett strängare straff.
Bille Sirénbille.siren@hbl.fi
16.01.2023 18:50 UPPDATERAD 17.01.2023 09:50
En man född 1974 är på sannolika skäl häktad för att ha dräpt sin fru. Mannen ertappades lördagen den 16 december när han sågs lyfta sin frus lik in i en bil på Petersgatan i Ulrikasborg.
Den misstänkte har jobbat som psykiater vid Terveystalo och gett vård på svenska. Terveystalo har sagt upp avtalet mellan psykiatern och bolaget.
Men brottsrubriceringen kan eventuellt ändras under utredningens gång, säger kriminalkommissarie Tommi Lehtonen som lett förundersökningen i en dryg vecka.
– För att vi ska utreda ett misstänkt dödsfall som mord i ett tidigt skede krävs att det antingen är exceptionellt grymt eller rått, eller att det är planerat, säger han och fortsätter:
– Det är inte alls uteslutet att rubriceringen framöver ändras till mord. Det finns vissa element i det här som tyder på att det kan hända. Vi diskuterar det löpande med åklagaren.
Alla sätt att döda en annan människa är grymma, framhåller Lehtonen, men i rubriceringen bedömer polisen bland annat hur grava skador offret lidit och hur länge våldet pågått.
– Det var saker som inte framkom tydligt då.

Vilket av de två kriterierna uppfylls om dådet i något skede utreds som mord i stället för dråp: brutalitet eller planering?

– Båda är aningen oklara. De kan bli aktuella, bägge två. Men det är också möjligt att ingetdera kommer på fråga.

Medger sin skuld

Polisen har förhört mannen upprepade gånger sedan gripandet. Lehtonen säger att han varit villig att prata med polisen och att han inte nekar till brott.
– Han har erkänt att han orsakat fruns död. Men vi måste utreda noggrannare de omständigheter och anledningar som ledde fram till det.
Huruvida han godtar att det han gjorde var dödsvållande, dråp eller mord kommenterar Lehtonen inte.
Polisen har förhört anhöriga, vänner och bekanta till antingen psykiatern eller dödsoffret. Kvinnan jobbade i finansbranschen.
Polisen har upprepade gånger förhört mannen som misstänks ha dödat sin fru. Han har medgett att det var han som orsakade hennes död, säger kriminalkommissarie Tommi Lehtonen på måndagen.

Rotar i dator och mobil

På måndagen har polisen för första gången undersökt den misstänktes dator och mobiltelefon i jakt på bevis. Det har polisen gjort i närvaro av ett så kallat genomsökningsombud som ser till att exempelvis patientjournaler inte äventyras.
– Den misstänktes roll i samhället medför vissa utmaningar. Sådant som i vanliga fall löser sig på en vecka dröjer nu två–tre veckor. Tingsrätten måste bevilja tillstånd för att vi ska kunna genomsöka dator och mobil. Det är svårare och mer tidskrävande, men inte omöjligt, säger Lehtonen om brottsutredningen.
Han tillägger att ombudet i fråga är en specialiserad jurist som har andra uppdrag vid sidan om. Hen står inte till polisens förfogande dygnet runt, trots att polisen utreder ett misstänkt grovt våldsbrott.
Någon ny information om fruns död har ännu inte framgått av psykiaterns dator och mobil, säger Lehtonen vid 16-tiden på måndagen.
– Jag har inte fått några resultat från mina kolleger än.
I datorn eller mobilen kan det finnas information som gör att brottet bör utredas som mord, påpekar Lehtonen.

Dog av yttre skador

Den nu döda kvinnan anmäldes försvunnen fredagen den 15 december. Samma kväll visade mannen in en polispatrull i parets gemensamma hem. Lehtonen bekräftar nu att kvinnan tros ha varit död redan då polisen klev på. Kvinnan dök inte upp på jobbet under fredagen.
Exakt hur kvinnan dog vill Lehtonen inte gå in på av ”utredningstekniska skäl”.
– Hon har lidit yttre skador som lett till hennes död.
Någon officiell rättsmedicinsk undersökning har ännu inte utförts.

Till skillnad från vad som tidigare sagts offentligt befinner sig den dråpmisstänkta psykiatern i Vanda. Först uppgavs att han skulle flyttas till Åbo psykiatriska sjukhus för fångar.
Häktningsförhandlingen ägde rum i Aurora sjukhus i Helsingfors, där stadens psykiatriska vårdavdelning är förlagd. På den misstänktas begäran hölls den på svenska – varför Lehtonen och Jari Koski, som tidigare ledde förundersökningen, anförtrodde uppdraget åt en kollega som har starkare kunskaper i svenska.
Tommi Lehtonen kommenterar inte huruvida psykiatern led av en psykiatrisk störning redan innan frun avled, vilket tros ha skett i parets bostad.
– Jag är inte läkare och allra minst psykiater, men så mycket kan jag säga att om vi tydligt skulle se att han var otillräknelig före och under dådet, skulle vi ha frågat åklagaren om han behöver genomgå rättspsykiatrisk undersökning redan nu. Det har vi inte övervägt. Men det är möjligt att tingsrätten senare beslutar att utföra en.

Öppna ny utredning om Estbassängen?

Psykiatern som misstänks ha dödat sin fru är enligt HBL:s uppgifter samma man som i augusti 2021 körde bilen ned i Estbassängen vid Salutorget. Incidenten föranledde ett stort räddningspådrag.
I bilen befann sig förutom psykiatern även hans fru och fyra andra personer plus familjens hund. I polisförhör kallade såväl psykiatern som hans fru det skedda för ”ett totalt misstag” som berodde på att psykiatern provkörde bilen och därmed inte kunde manövrera den korrekt.
Om åklagaren beordrar polisen att göra en ny förundersökning kan polisen göra nya förhör. Än så länge har åklagaren inte bestämt att gräva i olyckan en gång till, uppger Lehtonen.

Hur ser ni på det fallet i ljuset av att kvinnan nu är död och mannen häktad som misstänkt för att ha dödat henne?

– Väldigt svår fråga. Vi måste säkert tänka på saken.
17 januari kl 06.30: Artikeln har uppdaterats med att ett syftningsfel korrigerats i bildtexten.
Tillägg 17 januari klockan 9.45: Artikeln uppdaterad med att Terveystalo sagt upp den misstänkte psykiatern.

ANDRA LÄSER