Subkulturernas metoo tyder på djup misogyni

Subkulturernas metoo-våg sveper över Finland. Med punkare i spetsen vittnar hundratals personer om olika former av övergrepp. Trygga rum lyser särskilt klart med sin frånvaro då kvinnor blir utsatta för trakasserier också i sina egna subkulturella kretsar.

Enligt de anonyma Instagramkontona har övergrepp skett exempelvis under och efter spelningar, på barer och i bandlokaler.
Hur kommer det sig att en kvinna inte kan känna sig trygg ens i sina egna kulturella gäng? Kampanjen punkstoo återväckte de finländska subkulturernas egen rörelse nästan fyra år efter den världsomfattande metoo-rörelsen. Nu väcker både punkare och hippies uppror mot maktstrukturer, våld och sexism. De vill ha sitt trygga kulturella sammanhang tillbaka – vare sig det handlar om att gå på yogalektioner eller umgås backstage på en spelning.
Enligt Mervi Heikkinen, genusvetare och doktorand vid Uleåborgs universitet, är det effektivast att på förhand undvika att obehagliga situationer uppstår. Det kan man göra genom att aktivt skapa regler för hur man beter sig i ett utrymme.
– För att ett rum ska vara tryggt behövs det klara spelregler för hurdant beteende som är tillåtet och uppskattas, och en plan över vilka åtgärder som vidtas om reglerna bryts.
Årtionden av förtryck har enligt Heikkinen lett till att det än i dag finns kulturella mönster där kvinnor förminskas och förtrycks. Det kan återspeglas i alla subkulturer.
– Det kommer att krävas tid och aktivt motstånd för att driva igenom den förändring som behövs för att kvinnor ska respekteras som individer och betraktas som helt jämställda. För att skolor, arbetsgemenskaper eller andra platser ska vara trygga behövs det utbildning och att arbetsgivare kräver kunskaper. Jämställdhetsämnet i sig måste också erkännas och accepteras fullt ut, säger hon.
Otryggheten och misogynin tar sig olika uttryck i de olika subkulturerna. Triggervarningarna som används på inläggen visar likheterna – och skillnaderna – mellan problemen som förekommer i subkulturerna.
Inläggen på Instagramkontot metaltoo berättar om gromning, kontot hippiestoo om suddiga gränser för vad som verkligen hör till yoga, och kontot visualartstoo om hur en lärare kan utnyttja sin elev och kalla det respons och undervisning.
Gromning betyder att en vuxen tar kontakt med ett barn, och skapar känslomässiga band för att sedan utnyttja barnet sexuellt.
Överallt förekommer vittnesmål om våldtäkt, kvinnohat, homofobi och sexuella trakasserier.

Metoo-vågen i juli – det här har hänt

Instagramkontot punkstoo skapades den 15 juli.
Inläggen på Instagramkontot vittnar om sexuella trakasserier, våldtäkt, grooming, sexism och missbruk av maktposition.
Metalrockare, rappare, hippies och artister i visuell konst skapade sedan egna vittneskonton. Vittnesmålen tas emot som privatmeddelanden till kontona.
De anonyma kontoinnehavarna för punkstoo raderade vittnesmålen 26.7. Då hade kontot nästan 28 000 följare. Sammanlagt 122 inlägg med vittnesmål hade publicerats.
Anklagade artister har tagits bort från spelningar.

Punken är knappast boven – maktstrukturer orsak

Trots att vissa subkulturer gick i bräschen för att uppmärksamma problemen är det ändå knappast mycket värre inom en grupp än en annan. Punkmusiken karaktäriseras som ärlig, rå och till för alla och behandlar i många fall orättvisor och utanförskap. Att så många vittnesmål om övergrepp inom den finska punken dyker upp nu upplevs därför av många som obekant och överraskande.
Elina Seye, forskarsdoktor i musikvetenskap vid Helsingfors universitet, vet inte varför det var just #punkstoo som utgjorde startskottet för subkulturernas metoo, eller varför det kom just nu. Hon tänker sig att det kan ha grott en längre tid.
– Man kan på ett sätt tänka att det var bra att ämnet togs upp just inom punk. Inom punk vågade man nu lyfta fram problematiken och säga till, man tror på att punkare är ärliga.
Elina Seye påpekar att det sannolikt förekommer övergrepp inom alla subkulturer. En punk– eller metalkonsert kan innebära en större risk än klassisk musik, om alkohol och fest är inblandat. Inom den klassiska musiken förekommer övergrepp på andra platser.
Seye lyfter också fram att reaktionerna på punkstoo har varit positiva.
– Skivbolag och festivalarrangörer reagerade snabbt och tog vittnesmålen på allvar.
Seye hoppas att vittnesmålen inte kommer ha negativ inverkan på punkens rykte, och poängterar att våld och sexuella övergrepp mot kvinnor är ett samhälleligt problem.
Övergreppen som det vittnas om sker under och efter spelningar, på barer, i bandlokaler men också i det egna hemmet med någon från subkulturskretsen.
Punken är, precis som resten av musiken i Finland, väldigt mansdominerad.
– Det rör sig om äldre män som förgriper sig på yngre kvinnor, många i tonåren. Det blir ett ojämnt maktförhållande då en manlig artist kan lova en ung beundrare framgång och sedan utnyttjar maktförhållandet, säger Seve.
Metaltoo uppstod som ett systerkonto till punkstoo. Alla inlägg har en triggervarning (på finska förkortningen SV för sisältövaroitus), för att skydda användaren från att av misstag läsa om ett personligt känsligt ämne som kan väcka psykiskt illamående och ångest.

Hur kan arrangörerna skapa tryggare rum?

Det övergripande budskapet i alla kampanjer är att det behövs åtgärder för att de subkulturella rummen ska bli trygga.
Enligt Mirkka Rautala, utvecklingschef på Livenation, gör arrangörerna sitt bästa för att det ska vara tryggt att gå på spelningar.
"Vi strävar efter förebyggande verksamhet och att skapa en modell där man kan tala om trakasserier och ingripa på rätt sätt", skriver Rautala i ett mejl till HBL.
Enligt Rautala ska både arrangörerna och personalen få utbildning i hur de ska göra sitt arbete på bästa sätt. Hon skriver också att metoo-vågen i juli visar på ett större problem. Nuvarande strukturer gör det möjligt att utnyttja och trakassera, därför välkomnar Rautala en fortsatt diskussion.
"Det har krävts mod av offren att berätta om händelserna, det är sorgligt att höra om så många och allvarliga fall", skriver hon.
Avslutningsvis skriver Rautala att Livenation tar trakasserifall där artister varit involverade på allvar.

Har du blivit utsatt? Här får du hjälp

Brottsofferjouren på telefonnumret 116 006 svarar sommartid på svenska mån-fre kl. 12-14. På finska svarar jouren kl. 9-15. Man kan ringa anonymt och tjänsten är gratis.
Om ämnet väcker psykiskt obehag kan du ringa till den svenskspråkiga kristelefonen som föreningen Mieli Psykisk Hälsa Finland upprätthåller på numret 09 2525 0112. Jouren är öppen måndagar och onsdagar 16-20, och tisdagar, torsdagar och fredagar 9-13. Den finskspråkiga telefonjouren är öppen dygnet runt och nås på 09 2525 0111.
Polisanmälan kan göras elektroniskt på Polisens hemsidor eller på närmaste polisstation. I nödsituationer ska man alltid ringa 112.
ANDRA LÄSER