Insändare: Distansstudierna är en välsignelse för vissa studerande

Distansstudierna har inte varit enbart en negativ erfarenhet.
05.10.2022 15:15 UPPDATERAD 05.10.2022 17:24
I sin insändare (HBL 30.9) lyfter min kurskamrat Hilda Jungar upp ett mycket viktigt och, tråkigt nog, mycket aktuellt ämne, nämligen universitetsstuderandes försämrade mentala hälsa. Jungar pekar på de dystra siffror som presenterats efter en lång period av distansundervisning under pandemin och vänder sig till Helsingfors universitet med en vädjan om att få tillbaka ”den bästa tiden i livet” som berövats henne.
Att Helsingfors universitets byråkrati även i situationer som kräver raska tag är allför trög och tungrodd går inte att förneka. En situation där studerande inte får sin röst hörd inför beslut som så drastiskt påverkar den mentala hälsan är verkligen beklagligt.
Samtidigt bör det dock beaktas att alla studerande inte har samma behov eller önskemål gällande undervisningens karaktär.
För mig till exempel, en tvåbarnsmamma som raskt vill få ihop min examen och inte har möjlighet att delta i det glada studielivet, är distansstudierna en välsignelse. Även jag inledde mina klasslärarstudier hösten 2020, tog extra kurser igenom hela min graviditet och var på distansföreläsning tre timmar efter förlossningen, med min nyfödde under armen. Det hade inte lyckats med närundervisning.
Ett drygt år senare sitter jag och knackar på min gradu och hoppas därefter på ett raskt skutt ut i arbetslivet igen.
Min poäng är inte att tala för eller emot distansundervisning, utan att uppmärksamma utbildningsanordnare på tredje stadiet om möjligheten att äntligen utnyttja såväl den erfarenhet av distansundervisning de anammat under pandemin som de möjligheter till social samvaro som nu äntligen finns inom räckhåll för alla coronatrötta studerande.
En liten satsning på bättre valmöjligheter gällande studieform kan resultera i det vi alla vill se; välmående studerande som tar ut examen inom utsatt tid och framför allt lever ”den bästa tiden i livet”.
Emilia Lindgren, klasslärarstuderande, Helsingfors

ANDRA LÄSER