Tyskt skogsbruk kan inte jämföras med nordiskt

05.10.2022 14:15
Carl-Johan Jansson och Anne Korkman debatterar skogsbruk i Finland och Tyskland (HBL 30.9). Observera att skogar i Finland och Sverige täcker cirka 70 procent av marken, i Tyskland bara 30 procent. Således har man i Tyskland under århundraden avverkat cirka 40 procent mera av skogsarealen än här. Man har avverkat skog utan att plantera och i stället skaffat åkrar, betesmarker, städer och motorvägar.
Läget är ännu värre i området från Danmark till Nederländerna och Storbritannien där bara cirka 10 procent av marken täcks med skogar. Finland borde kräva att dessa länder planterar en del skogar tillbaka.
Ilkka Mikkola, diplomingenjör, Esbo

ANDRA LÄSER