Orpo håller fast vid förslag om mer väktare – men vill se utredning om branschen först

Petteri Orpo föreslog tidigare i HBL att kommunerna kunde hjälpa till att mota gängvåldet med egen säkerhetspersonal, eller väktare, för att polisen inte hinner överallt. Efter nyheterna om väktarvåldet håller Orpo fast vid det, men vill se en granskning av branschen.

Petteri Orpo (Saml) ser en roll för kommunala väktare för att mota gängvåldet – men händelserna i branschen behöver utredas.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
23.01.2023 05:01 UPPDATERAD 23.01.2023 07:32
Debatten om gängvåldet var orsaken bakom Petteri Orpos utspel i HBL i december. Han föreslog att städerna skulle kunna ta en del av ansvaret för övervakningen, i den mån poliserna inte kan patrullera överallt.
– Det handlar om att känslan av otrygghet ökat, säger Orpo, som också förespråkar att utöka antalet poliser till 8 000.
Därför utreder Samlingspartiet hur man kunde överföra ansvar för ordningen till städerna, vilka resurser och vilken lagstiftning det skulle kräva. I praktiken skulle det handla om att städerna anställer väktare. 
Orpo är alltjämt av den åsikten att det behövs, men säger att nyheterna om väktarvåld måste tas på allvar.
– I vilket fall som helst måste händelserna utredas, och de som inte följt lagen ställas till svars. För framtiden krävs det en utredning över vilket slags reglering branschen behöver.
 Orpo tar inte ställning till vad som behövs innan analyser är gjorda. Inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna) har bett Polisstyrelsen utreda övervakningen av väktarbranschen.
– Men befogenheter, utbildning och någon form av lämplighetstest, det är sådant jag funderat på då jag läst nyheterna.
– En annan sak som kommer att behövas i vilket fall som helst är att städerna, kommunerna och polisen samarbetar ännu tätare.

Men är fler väktare den yrkesgrupp som behövs för att unga ska känna sig trygga på stan?

– Nej, det kan de inte stå för ensamma. Men det är en del av helheten. Det behövs familjearbete, det behövs integration och tätt samarbete mellan olika myndigheter. Väktarna gäller enbart det läge då man helt konkret ska upprätthålla ordningen. Det är inte lösningen på grundproblemet, säger Orpo.
Tryggheten och gängvåldet var en fråga som togs upp i Akavas valdebatt förra veckan. De flesta partier betonade förebyggande åtgärder. Centerns Markus Lohi och Petteri Orpo betonade både de mjuka och de hårda åtgärderna, det vill säga både förebyggande arbete och ungdomsarbete och fler poliser. 
Akava citerade en undersökning bland poliserna som tyder på att 70 procent av dem säger att den allmänna otryggheten ökat under de tre senaste åren, och 42 procent att gatugäng har fått mer inflytande.
I debatten framhöll ändå Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP) och Veronika Honkasalo (VF) att brottsligheten bland alla unga minskar, inte ökar, även om brotten ökat bland dem som är under 15.
Sari Essayah (KD) anser också att det behövs fler poliser, men betonar också integration och att barnskyddet får tidigare verktyg att ingripa.
– Hemmet och föräldrarna är en del av uppväxtmiljön. Tidig hjälp och avlastning med barnavården kan behövas för att ingripa i familjer där kriser hotar uppstå, sade Essayah.
–Jag skulle se på var problemet uppstår. Man är inte motiverad i skolan, blir mobbad och slutar gå dit. Även om man utökar poliserna hur mycket som helst så hjälper det inte i det skede problemet uppstått, säger Harry Harkimo (RN).

ANDRA LÄSER