Mest prosa, flest kvinnor i vårens finlandssvenska bokutgivning

Rågens kulturhistoria, myror, en cancerdagbok, kistmakaren Eriks nya äventyr och flerspråkig poesi samsas med en flygande farmor och Wittgenstein i vårens finlandssvenska utgivning. Prosan är den största genren, och skönlitteraturen skrivs mest av kvinnor.

Annika Luther, Herta Donner, Johan Bargum, Sanna Tahvanainen och Oscar Rossi hör till de finlandssvenska författare som är bokaktuella i vår.
Emma Ahlgren: Hur kärlek fungerar
ANDRA LÄSER